Archanděl Chamuel

Důsledkem působení této energie je čistá radost a blaženost

Kdo přijde do styku s energií archanděla Chamuela, tomu se chce smát a tancovat a objímat celý svět.
Život může být užíván plnými doušky, protože je opět objeveno a oživeno dítě v nás.

Archanděl Chamuel podpůrně působí všude tam, kde se ztratila radost z pozemského života a má být opět objevena. Otevírá vědomí všemu, co činí radost, kráse, něze, harmonii a všemu, co vyjadřuje na Zemi Boží dokonalost.

Opět se obnoví tok tvůrčí síly a je vyjadřován hudbou, herectvím, malováním, psaním a jinými uměními.

Archanděl Chamuel umí vyzvednout na povrch kreativní vlohy, které jsou skryty v každém člověku. Tím se stává život bohatším a plnějším.

Je také jemně podporován vývoj duše. Z tvůrčích činností se mohou zrodit hluboké poznatky.

Vztahy získávají vlivem energie archanděla Chamuela jiný význam. Milostné vztahy nabývají na hloubce a intenzitě.

S partnerem naší duše je možné zažít Boží lásku, v přátelství se odráží hluboké spojení duší, důvěra a bezpečí.

Archanděl Chamuel přivádí duši k její rodině.

Jeho energie je také cítit v kontaktu s dětmi, zvláště s takzvaně postiženými dětmi. Jsou často naplňovány láskyplnou energií archanděla Chamuela a přinášejí na Zemi jeho záření.
Ve významu jeho jména „Bůh je mým cílem“ je cílem míněna láska, protože Bůh je čistá láska.

A tato čistá láska zahrnuje každou „jinakost“, která stejně existuje pouze z lidského hlediska.