Archanděl Gabriel

Archanděl Gabriel odpovídá uskutečnění ženské části bytosti.

Tento archanděl je v klasické hierarchii jako jediný ze vznešených sedmi jednoznačně zažívaný jako ženská bytost.

Archanděl Gabriel se objevuje všude tam, kde jde o osvobození a naplnění ženské části bytosti.

To znamená, že je nutno podívat se na téma matky a vlastního mateřství.

Energie archanděla Gabriela je velice podobná energii Matky Marie. Obě energie vycházejí ze srdce a odtud stoupají vzhůru.

Kdo chce, aby se jej tato něžná, láskyplná energie dotýkala, musí se vzdát veškerého odporu v srdci.

Tam je často navršeno velké množství zlosti, bolesti, smutku a zoufalství. Většinou nás potom zaplaví moře slz, dlouho zadržovaných, a nyní plnících svůj čistící úkol. Považujeme za stresující a příliš bolestné připustit si naše pocity.
V našich životních strukturách pro to většinou není žádný prostor, takže se může ukázat mnoho tělesných symptomů, které jsou nouzovými signály našeho těla a duše.
Když začne energie archanděla Gabriela proudit ze srdce vzhůru, začnou se odhalovat ženské části naší bytosti.

Rozvíjíme obětavost a pokoru, odpouštíme sobě a ostatním, akceptujeme, že se věci dějí tak, jak se dějí, a přijímáme Boží sílu, která se rodí z mateřské lásky.

Koho potom překvapí, že Gabriel odpovídá hebrejskému slovu „Gibor“, což znamená tolik co „Boží síla“?