Archanděl Jofiel

Je výzvou k rozšíření našeho duchovního obzoru, tak abychom porozuměli Božím zákonům a mohli je uskutečnit. Rozum je při tom pouhým nástrojem ke zpřístupnění moudrosti srdce.

Jofiel znamená „Bůh je moje pravda“.

Přijmeme-li energii archanděla Jofiela a připustíme-li, aby tato energie osvítila našeho Ducha, padnou v našem srdci bariéry, které nám brání ve skutečném poznání.
Pokud se Bůh stal také naší pravdou, spřátelíme se, se všemi živými bytostmi a zcela samozřejmě se osvobodíme od potřeby hodnotit sebe i ostatní.

Můžeme všechny nechat, jak jsou, protože jsme poznali, že vše má své místo a oprávněnost svého bytí tak, jak se projevuje a ukazuje.
Také věci, které neshledáváme pěknými nebo cennými, zasluhují respekt.

To je Boží pravda. Archandě1 Jofiel nám dává rozlišovací schopnost, která má jiné kvality než hodnocení.

Rozlišovací schopnost je nezbytností pro každý duchovní vývoj, proto, abychom mohli rozlišovat, kde skutečně následujeme naše Boží Já, a kde jsme naopak ovlivňováni tak, že je zamlžován nezkalený pohled na naše skutečné určení a naše skutečné bytí.