Archanděl Sandalfon

Archanděl Sandalfon spojuje křehký, jemný aspekt duše s odvahou a silou mužského aspektu. Jeho energie má nepopsatelnou hloubku a něžnost. Probouzí v nás romantické pocity a zavádí nás do snových dimenzí, kde se odrážejí naše nejhlubší touhy.
Jeho energie však zahrnuje i možnost uskutečnění snů, tužeb a přání. Hravým způsobem, kterým jsme žili většinou jen v našem dětství, uskutečňuje energie archanděla Sandalfona to, po čem jsme vždy toužili. Jakmile se otevřeme jeho energii, umožňuje nám Archanděl Sandalfon sáhnout po hvězdách a trhat na nebi růže. Tato energie je čistou, opravdovou láskou a má obrovskou moc uskutečňovat, měnit a ovlivňovat věci.
Mnoho lidí touží především po spojení se svým dvou paprskem a často tuto bytost dlouhou dobu marně hledají. Příčinou je skutečnost, že nebyly zcela rozpuštěny vlastní stíny a stále znovu jsou přitahováni karmičtí partneři, aby se dalo pracovat také na temných částech bytosti.
Dalším důvodem, proč se nemohou sejít dvou paprsky, je vyhasnutí té energie v nás, která nás skutečně uschopňuje milovat, věřit našim snům a mít radost ze života.
Archanděl Sandalfon léčí rány našeho srdce, čímž je opět umožněno radovat se z krás světa, z drobností, z hudby, barev, umění a všeho, co je projevem Boží krásy na Zemi. Jeho energie je výzva k opuštění temného úkrytu smutku a k otevření se lásce. Po temné noci začíná nový den. Tajemství spočívá v poznání, že právě noc zrodila den. Musíme si prohlédnout temnotu, abychom mohli vidět také Světlo dne. Archanděl Sandalfon nás smiřuje s bolestnými zážitky, neboť zprostředkovává poznání, že temnota patří ke Světlu stejně tak, jako bolest k radosti.
Archanděl Sandalfon svou energií podporuje všechny formy způsobů zrodu; duchovní a tělesné. Zvláště zrod Bohyně v nás a její kosmické spojení se svým mužským doplňkem. Sandalfon oznamuje dokonalý stav. Oba póly se sjednocují a spojením Boha a Bohyně v nás samotných bude nalezen grál, který se zdál být dlouho ztracen.
V tomto stavu je vše možné, protože Světlo a stín již nejsou odděleny. Stíny již nejsou potlačovány a tvůrčí Duch v nás se probouzí k novému životu. Z tohoto vědomí tvoříme postupně v kosmickém zrodu nový vesmír, znovuzrozené Já.