Archanděl Uriel

Účinek této energie je velmi hluboký. Zjevení Uriela má v sobě něco posvátného, protože podle tradičního podání stojí se šesti ostatními archanděly bezprostředně před Bohem a my se nemůžeme skrýt před jeho mocným zářením. Svaté vzývání přivádí Uriela do světa a on vybaví Boží mocí ty Bytosti, které se pozvedly nad hmotu.
Energie archanděla Uriela proto přivádí člověka velmi silně k jeho mistrovskému já. K jeho oblasti působení patří projev Boží Přítomnosti v lidské postavě, jako například zjevení Krista, bodhisatvy nebo avatara.
Uriel přináší, dle významu svého jména, „oheň Boží“.
Tento oheň osvětluje temnotu v nás. Poznáváme stále více, že také my jsme byli vybaveni Boží mocí. Většinou se vzdáváme naší víry v sebe samé, protože neuznáváme Boží moc v nás samých a nedůvěřujeme Boží vůli. Necháváme za sebe rozhodovat jiné autority. Tím jsou zajištěny nejlepší podmínky k tomu, aby nás naše ego kontrolovalo.
Archanděl Uriel by v nás chtěl probudit tu Boží, duchovní sílu, která nás osvobodí od závislosti, projekcí ega a duchovní pýchy. Jeho energie nám ukazuje možnosti, jak přijít opět do kontaktu s Boží silou v nás. Bohem inspirované činy opět přinesou bohatou úrodu. Protože jsme v situaci, kdy lze pozvednout naše vědomí, nemůže vzniknout žádný hmotný odpor, dokud se v našem vědomí manifestuje Boží vůle.
Skrze hmotu se učíme pozvednout nad hmotu. Jsme-li v souladu s Božím proudem, je zde vše, co potřebujeme, a vše, co jsme si vysnili, se stane skutečností.