Archiv článků

Systém cvičení 2.

2. díl "Tvé srdce nechť se podobá oceánu, do něhož vtéká tisíce řek, a on nikdy nepřeteče. Tvá mysl nechť je jako nebe – nekonečné a jasné, klenoucí se svobodně nad tímto světem. Tvé bytí nechť je jako strom, který skýtá každému osvěžující stín, a...
Celý článek

Systém cvičení

1. díl "Je zapotřebí hodně času, než ze semínka vyroste strom. Uskutečnit Boha znamená naplnit celou svou bytost – každou buňku těla, každý nádech a výdech, všechny kouty vědomí i nepatrnou jiskřičku myšlenky boží přítomností." První díl systému...
Celý článek

Nauka o těle, mysli, vědomí a duši....

Každý člověk si přeje žít v souladu se sebou samým i s prostředím, které jej obklopuje. Dnešní doba ovšem v mnoha oblastech života klade stále vyšší fyzické i psychické nároky, a tak stále více lidí trpí tělesným i psychickým napětím, jehož projevem je stres, nervozita, nespavost, a to vše má svůj...
Celý článek

"VYČERPÁNÍ" NADLEDVIN

"VYČERPÁNÍ" dřeně NADLEDVIN stresem Autonomní (vegetativní) nervový systém řídí vůlí neovlivňované tělesné funkce. Dělí se na sympatický nervový systém (který zrychluje srdeční frekvenci, zvyšuje krevní tlak, rozšiřuje průdušky a zornice, zpomaluje činnost trávicího ústrojí atd.) a parasympatický...
Celý článek

BERU SI SVOU SÍLU ZPĚT

Tak nějak vypadá můj každodenní záměr, kdy ruším v sobě všechny negativní programy, které moje mysl napříč všemi časy a dimenzemi vytvořila. Mojí největší lekcí v tomto životě bylo skutečně uvěřit tomu, že ve své podstatě jsem nevinná. Velkou část mého života v minulosti na mě lidé vrhali své stíny...
Celý článek

12 základních duchovních pravidel

Umění mistrovství. Všechny životní lekce jsou zaměřeny na zvládnutí situací uvnitř sebe sama. Lekce přijetí není o přijetí lidí kolem, ale o přijetí sebe sama. Dosažení mistrovství znamená, že pokud zpracujeme konkrétní atribut, přestane pro náš život přinášet problém. Rozdíl po zvládnutí lekce...
Celý článek

Uvolnění - Relaxace

Aby se mohl plně projevit účinek relaxace, je nutné se naučit správně se uvolňovat- relaxovat. Naučíme se pár cviku, popíšeme některé polohy a techniky sloužící k relaxaci. Některé techniky uvolňují celé tělo a umožňují také duševní uvolnění, jiné jsou zaměřeny jen na dané části těla. Po určité...
Celý článek

"Nejdůležitější odříkání je odříkání vnitřní"

"Jestliže se vnitřně nezřekneš, zůstanou tvé snahy při vnějším odříkání bezúspěšné. Vzdej se především svých špatných vlastností a odstraň ze své vnitřní cesty kameny ega, hněvu, žádosti a zášti." I koncentrační a meditační cvičení jsou v tomto systému rozčleněna do jednotlivých dílů, stejně jako...
Celý článek

Věřit si, znamená mnoho

Sebevědomí je slovo odvozené od slova vědomí sebe sama. Sebevědomá žena zná sebe samu, protože její vědomí spočívá v jejím těle.Od malička jsme programováni k tomu, abychom naše vědomí zaměstnali tak, že jej budeme soustředit mimo naše tělo. To znamená, že pokud vědomí zaměstnáme...
Celý článek

VÝZNAM BAREV

 Každá barva má vliv na naši psychiku, má svou jedinečnou vibraci, která promítá do našeho podvědomí emoce a nálady, jaké vyzařuje. Pomocí barev se můžeme uklidňovat, nabíjet energii, vylepšovat soustředění, zlepšit komunikaci a podvědomě vyjádřit své pocity. ČERVENÁ - barva první kořenové...
Celý článek