Základní témata:

Osobní síla ve vztazích, energie soběstačnosti, instinkt, který nám umožňuje ve světě přežít. Vytvoření prostoru pro vlastní tvořivou sílu a umožnit tak jednotu Ducha a hmoty.

Základní potřeby:

Základní potřeba  tvořivost v oblasti vztahů
Emoční aspekt  pocity, citlivost
Mentální aspekt  obviňování, pocity viny
Duchovní aspekt  sebeúcta

Produkty posílující druhou čakru:

vůně  santal
kameny  měsíční kámen
strom  jabloň
zvíře  ryba

 Fyzické poruchy:

Chronická bolest spodní části zada a kyčlí

Deprese a návaly horka