Uzavřená, Otevřená

Čakry jsou rychle se pohybující víry kónického tvaru – jejich špičky směřují do hlavního vertikálního proudu síly, otevřené konce se rozšiřují k okraji pole, k němuž patří

Fungují-li normálně, každá je „otevřená“ a otáčí se ve směru hodinových ručiček a metabolizuje potřebné energie z univerzálního energetického pole – energie proudí z tohoto pole do čakry (držíme-li pravou ruku nad čakrou tak, že se prsty otáčejí ve směru hodin. ručiček okolo vnějšího okraje čakry a palec ukazuje směrem k tělu – ve směru proudu = čakra je otevřená pro vstupující energie)

Nefungují-li normálně, je čakra pro přijetí energie „uzavřená“ – otáčí se proti směru hodinových ručiček a potřebné energie neproudí do čakry (otáčíme-li prsty proti směru hodinových ručiček, palec ukazuje ven od těla ve směru energetického toku, čakra se otáčí proti směru hodinových ručiček a je pro přicházející energie uzavřená, neproudí do ní potřební energie)

Točí-li se čakra proti směru hodin. ručiček = naše energie vychází ven do světla, tento jev nazýváme projekce.

7. čakra = KORUNNÍ

- souvisí s osobnostním vztahem ke spiritualitě a s integrací celé bytosti – její fyzické, emocionální, mentální a spirituální stránky

- uzavřená = člověk nemůže plně prožívat svou spiritualitu, nechápe duchovní zážitky

- otevřená = člověka provází spirituální zkušenosti, duchovnost mu dává smysl lidské existence

6. čakra = ČELNÍ – Třetí oko

Čakra 6A (energetické centrum uprostřed čela) – spojena se schopností vizualizovat a porozumět mentálním pojmům

- uzavřená = zmatené mentální pojmy, nepravdivé představy o realitě, často negativní, schopnost vytvářet silné negativní myšlenky

- vykazuje-li chaotický pohyb = problém nesprávného pojetí reality silně otřásá osobností

Čakra 6B (mentální výkonné centrum umístěné vzadu na hlavě) – souvisí s realizací tvořivých myšlenek

- otevřená = myšlenky jsou následovány příslušnou akcí, která jim umožní materializovat se ve fyzickém světě

- uzavřená = nutno vynaložit značnou námahu pro realizaci myšlenek

Je-li 6A otevřená, ale 6B uzavřená = frustrující situace, jedinec má mnoho tvůrčích nápadů, které nikdy neuskuteční a vinu za to svaluje  na vnější svět

Je-li 6A uzavřená, ale 6B otevřená = jedinec dokáže myšlenky realizovat, ale bohužel i ty negativní (př. Věří, že svět je ošklivé místo kde je nutné urvat co se dá a stane se snadno zločincem)

5. čakra = KRČNÍ

čakra 5A – souvisí s přijímáním zodpovědnosti za potřeby své a druhých, umístěna na přední straně hrdla

- otevřená = snaha zajistit si sami vše co potřebujeme a po čem toužíme, bez obviňování ostatních

- uzavřená = člověk vidí svět negativně jako nepřátelské místo; jestliže očekává násilí, pak jej má uvnitř sebe a také ho k sobě přitáhne (na principu podobné přitahuje podobné)

čakra 5B (profesionální centrum) – spojeno s přijímáním role ve společnosti a své profesi

- naše nejistota a pocit nedostatečnosti v této oblasti může být maskovanou pýchou, která nám slouží ke kompenzaci nedostatku sebeúcty

- otevřená = člověk je úspěšný, hodí se pro svou práci, je s ní spokojen a považuje ji za svůj životní úkol

- uzavřená = budeme hrát roli oběti stěžující si na život, který nám nedal šanci rozvinout svůj talent; spojeno se strachem z chyby, který nám nedovolí sáhnout po šanci a dostat se tak k tomu, po čem toužíme; odmítáme ostatní, protože se bojíme jejich odmítnutí

4. čakra = SRDEČNÍ

            čakra 4A – centrum skrze něž milujeme

- čím více je otevřená = tím větší okruh života dokážeme zahrnout do své lásky, milujeme sebe, partnera, děti, rodinu, zvířata, sousedy,….všechny lidské stvoření a bytosti na této planetě

- uzavřená = problém s dáváním lásky bez očekávání, že za to něco dostanu

Tato čakra je NEJDŮLEŽITĚJŠÍ při léčení !!!!

čakra 4B – spojena s vůlí ega nebo-li vnější vůlí člověka,  leží uprostřed mezi lopatkami

- otevřená = pozitivní postoj k dosahování svých cílů v životě

- uzavřená = představa, že vůle ostatních (i Boží vůle) jsou proti nám, vnímání lidí jako překážek na cestě k dosahování cílů; osoba funguje na principu moci, svou agresivitou si vytváří nepřátelské prostředí, snaha vše ovládat, řídit a kontrolovat

3. čakra = SOLARNÍHO PLEXU

čakra 3A – souvisí s emocionálním životem, je spojena s hlubokou radostí pramenící z poznání jednoty a spojení s univerzem, náleží k mentální úrovni

- otevřená = prožívání hluboce naplněného emocionálního života, ale city nám přitom nepřerůstají přes hlavu

- je-li však centrum otevřeno, ale membrána čakry roztržena = obrovské nekontrolované výkyvy emocí

- uzavřená = blokování svých pocitů nebo dokonce necítění vůbec ničeho, často blok mezi láskou a sexualitou

čakra 3B (diafragmatické centrum) – umístěna za solárním plexem – spojena s vědomou péčí o zdraví, je to centrum vůle; jedná se  také známé centrum léčitelské a souvisí se spirituálním léčením

-         otevřená = člověk akceptuje, že je přesně tam, kde má být

-         vztah mezi 3A a 3B = jsou-li obě otevřené, ale solární plexus zablokován – budou fungovat odděleně, což znamená, že sex nebude spojen s láskou a naopak

2. čakra = SAKRÁLNÍ

čakra 2A (přední – genitální centrum) – souvisí se schopností lásky k opačnému pohlaví, umožňuje dávání a příjímání sexuální a fyzické rozkoše

- otevřená = pravděpodobnost požitku ze sexuálního styku, snadnější dosahování orgasmu

čakra 2B (zadní – sakrální centrum) – váže se k ní celkové množství sexuální energie osoby

- otevřená = osoba v sobě cítí sexuální sílu

- uzavřená = slabá sexuální síla a potence

- místo, kde se 2A a 2B spojují – v srdci čakry v páteři – se manifestuje touha po sexuálním spojení – sexuální energie je energetickou lázní, která revitalizuje a pročišťuje tělo, zbavuje ho odpadních látek a napětí a uvolňuje nahromaděnou energii

Bloky v  2A a 2B – u žen může vyústit v neschopnost dosáhnout orgasmu

                                         - u mužů spojeno s předčasným orgasmem či neschopností erekce

1. čakra = ZÁKLADNÍ - Kořenová

            - souvisí s množstvím fyzické energie a vůlí žít ve fyzické realitě

            - je spojena s cítěním fyzické bolesti  a slasti

- funguje-li  naplno – člověk je vybaven silnou vůlí k životu, vypovídá o dobrých fyzických předpokladech

- je-li zablokovaná nebo zavřená – většina fyzické životní síly je rovněž zablokovaná, osoba se vyhýbá fyzické aktivitě, má slabou vůli k životu, může být i „neduživá“, trpí nedostatkem fyzické síly