Denní modlitba přijímání

Přijímám se takový, jaký jsem.
Přijímám své silné a slabé stránky, svůj talent a své nedostatky, své úspěchy a své chyby.
Plně se přijímám jako lidská bytost.
Přijímám, že jsem tu, abych se učil a rostl, a přijímám to, že se učím a rostu.
Přijímám osobnost, kterou jsem získal, přijímám svou sílu uzdravovat a měnit.
Přijímám se bez jakýchkoli podmínek nebo výhrad.
Přijímám to, že v jádru mé bytosti je dobro, a že mou podstatou je láska, a uznávám, že na to občas zapomenu.
Plně se přijímám a v tomto přijetí, nacházím vždy prohlubující se vnitřní sílu.
Z tohoto bodu síly plně přijímám svůj život a otevírám se ponaučením, která jsou mi dnes nabídnuta.
Přijímám to, že v mé mysli je jak strach, tak i láska a přijímám svou sílu rozhodnout se, kterou z těchto dvou možností chci skutečně prožívat.
Připouštím, že prožívám pouze výsledky svých vlastních rozhodnutí.
Přijímám chvíle, kdy si volím strach jako součást svého procesu učení a léčení a přijímám to, že mám potenciál a sílu si v jakékoliv chvíli zvolit lásku místo strachu.
Přijímám chyby jako součást svého růstu, takže jsem vždy ochoten si odpustit a dát si novou šanci.
Přijímám to, že můj život je vyjádřením mých myšlenek, zavazuji se k tomu, že spojím své myšlenky každý den více a více s myšlenkou na lásku.
Přijímám to, že jsem vyjádřením této lásky.
Ruce, hlas a srdce lásky na Zemi.
Přijímám svůj vlastní život jako požehnání a dar.
Mé srdce je otevřeno pro přijímání a já jsem velmi vděčný.
Nechť se vždy podělím o dary, které jsem dostal plně, volně a s radostí.
Amen.