Modlitba Optinských starců

Bože, dej mi s klidem v duši přijmout vše, co mi přinese tento den.

Bože, dej mi zcela se oddat Tvé svaté vůli, v každou hodinu tohoto dne, ve všem mne veď a podporuj.

Bože, přijdou-li ke mně v průběhu dne jakékoli zvěsti, nauč mne přijmout je s klidnou duší a pevným přesvědčením, že to všechno je Tvoje svatá vůle.

Bože, v každé práci a všech mých slovech veď mé myšlenky a city.

Bože, ve všech nepředvídaných situacích nedej mi zapomenout, že všechno je sesláno Tebou.

Bože, nauč mne být přímým a rozumným s každým členem mé rodiny,nikoho nezarmoutit ani rozčarovat.

Bože, dej mi sílu unést únavu nastupujícího dne a všechny události v jeho průběhu.

Bože, veď moji vůli a nauč mne modlit se, doufat, věřit, milovat, trpět a odpouštět.

Amen.