Milovaná bytosti!

Uznej všemi svými vědomími, že máš to vědění o skutečném životě v sobě. S láskou posiluješ toto vědění, když promluvíš do svého srdce a do své duše:

JÁ JSEM Duch v Duchu.

JÁ JSEM Boží bytí ve všem životě.

JÁ JSEM Boží síla, která uvádí do pohybu dobro a krásu.

JÁ JSEM tvůrčí Boží inteligence.

JÁ JSEM slovo a věčný život.

JÁ JSEM Světlo, láska a mír.

JA JSEM požehnání, pokora a radost.

JÁ JSEM Duch, duše a všechna těla.

JÁ JSEM vibrující síla přírody.

JÁ JSEM Duch ve všech buňkách, tvarech a tělech.

JÁ JSEM nebe ve svatyni svého lidského bytí.

JÁ JSEM věčná, neměnná láska ve všem životě.

JÁ JSEM Duch v Duchu.

JÁ JSEM ten, který JSEM.

Amen.