Léčení vnitřního dítěte

 

Uveď se do relaxačního stavu (způsobem, který je ti příjemný).
Představ si, že před sebou vidíš sebe ve věku od 1 do 7 let. Můžeš si zvolit jakoukoliv svou podobu či fotografii z raného dětství, nebo si jen představ sebe jako malé dítě.
Nyní zaměř celou svou pozornost na toto malé dítě, které stojí naproti tobě. (pauza)
Uvědom si, jak na tebe působí. Co k němu cítíš. Zda se ti líbí, či nikoliv. Je ti sympatické, či nesympatické. Zda ho bezvýhradně přijímáš, nebo by na něm bylo potřeba něco změnit? Uvědom si jeho vlastnosti ty pozitivní i ty, které nepovažuješ za dobré. (pauza)
A nyní se na chvíli vciť do tohoto malého človíčka. (pauza)
Uvědom si, jak vnímá okolní svět. Co cítí, jaké prožívá radosti, ale i bolesti a strachy. Uvědom si, zda pociťuje dostatek láskyplné péče ze strany svých rodičů. Zda se mu dostává ujištění o bezpodmínečné lásce jeho nejbližších, nebo prožívá vnitřní zmatek, osamění a těžko chápe vnější svět, ve kterém se snoubí láska s bolesti.
Uvědom si důležitě momenty z jeho dětství, ty krásné i ty nepříjemné. (pauza)
Pomysli na tvůrčí potenciál a jedinečnost tohoto malého človíčka, i jeho sílu prosadit se. (pauza)
A nyní si znovu uvědom, co k tomuto dítěti - malé(mu) (dosaď si své jméno) cítíš teď. (pauza)
Jistě bys rád ochraňoval jakékoliv opuštěné malé dítě, tak proč se nepostarat o tuto pro tebe důležitou bytost. Pochop, že jsi pro něj jedinou nadějí, nikdo jiný mu už nemůže pomoci s jeho trápením. Čas tohoto dítěte leží v minulosti a tam máš přístup už jenom ty… Zaslouží si lásku, zaslouží si tu nejlepší péči a hýčkáni.
V představě teď můžeš vzít svého malého přítele do náruče. Můžeš ho pevně přitisknout na srdce a v pevném objetí ho zahrň svou láskou a ochranitelskou péčí. Od této chvíle ho už nedej. Je to tvůj nejlepší přítel a potřebuje tě. Možná si budete muset pevné pouto mezi sebou postupně vybudovat. Buď trpělivý, někdy to zabere určitý čas, než si zvykneš na roli laskavého rodiče a než ti tvé dítě začne plně důvěřovat. Ponoř se proto občas do sebe a podívej se, jak se tvé malé dítě u tebe cítí. Jeho narůstající pocit jistoty a štěstí se velmi citelně odrazí v tvém prožívání. Záhy poznáš, co znamená, mít se skutečné rád.
S nárůstem zdravé sebelásky poroste také tvá schopnost milovat.