Meditace k návratu do minulých životů

Posaď se k meditaci a uvolni se. Vyber si negativní pocit, bolest, apod., se kterým chceš pracovat (pouze jeden).

Požádej na Nebe vzaté mistry, andělské bytosti a svou Boží přítomnost o odblokování.

Požádej na Nebe vzaté mistry, andělské bytosti a svou Boží přítomnost Já jsem o představení bloku (bolest hlavy, rýma, negativní pocit vůči někomu apod.), a aby se projevil ve vědomí pro další zpracování.

Já jsem ta Boží přítomnost, která odhaluje příčiny mých negativních pocitů, ať již leží kdekoliv v minulosti.

Sleduji ten negativní pocit. Neobjeví-li se něco do dvou až tří minut, řeknu si „Dál, hlouběji“ a opět dvě až tři minuty sleduji, zda se něco objeví. To něco může být nějaký nápad, obraz, pocit. Pokud se objeví, rozvíjím jej do souvislostí. Kdy to je, kde to je, kdo je tam se mnou, co se děje, apod. „Dál, hlouběji“ říkám a následovně vyčkávám tak dlouho, dokud se mi nedostane nějaké odpovědi. Stane se, že se na situaci, která se nám objeví, díváme jako diváci, někdy máme pocit, že jsme přímými účastníky a pociťujeme všechny bolesti či jiné pocity, které jsme v té situaci měli.

Dostaneme-li se obrazem, pocitem nebo nápadem do určité situace, kdy někomu ubližujeme, musíme okamžitě z hloubi duše odpustit sobě i všem zúčastněným. Totéž platí, když někdo ubližuje nám. To je velmi důležité, okamžitě v té chvíli ten problém vyřešit odpuštěním. Tím jej eliminujeme a nemůže se již tolik v našem současném životě projevovat.

Když se problém, na kterém pracujeme, nikterak neumenší, je třeba provést meditaci znovu a pokusit se o další pátrání. Někdy se může stát, že se problém vleče mnoha inkarnacemi. Je proto třeba se dostat až k příčině.

Pokud nechceme pokračovat, ať již z jakéhokoliv důvodu, potom po ukončení té určité situace všem zúčastněným odpustíme a necháme dojem odeznít. Poděkujeme na Nebe vzatým mistrům, andělským bytostem, včetně našeho anděla strážného, naší Boží přítomnosti Já jsem za pomoc, podporu a ochranu a pomalu se vrátíme do přítomnosti.