Meditace na čakry

Meditace na čakry

Při této meditaci se mohou uvolnit určité pocity a zadržovaná energie se rozproudí. Uvědomte si vše, co se bude dít, ale nic z toho nepotlačujte. Důvěřujte své vnitřní přirozené ozdravné síle. Sledujte bez většího úsilí slova, která slyšíte. Nepokoušejte se nic posuzovat, ani si výrazně představovat předkládané obrazy. Nechte pouze průchod všem myšlenkám, představám a pocitům, které přijdou. Zavřete si oči a chvíli vnímejte svůj dech. Sledujte každý nádech a výdech. Každým dechem se uvolňujete a klesáte hlouběji a hlouběji do stavu vnitřního klidu. (hudba)

Zaměřte nyní svou pozornost k první - kořenové čakře, která se otevírá směrem dolů na spodní části trupu. Setrvejte tam bez úmyslu, bez očekávání. Pouhá vaše pozornost způsobuje jemné oživení této čakry. Proudí v ní intenzivně červené světlo, v pulsujících proudech posílá vaše první čakra svoji energii hlouběji do vašeho těla, krví je roznášena do všech buněk, naplňuje je základní životní silou. Oddáváte se zcela tomuto pulsujícímu proudu míruplné síly v sobě. Vnímejte, jak se vaše první čakra stále více otvírá a nechává do vašeho těla proudit čerstvou energii Země. Sledujte tuto energii k jejím zdrojům stále hlouběji do Země, až k jejímu středu, který žhne právě takovým intenzivním červeným světlem, jako vaše první čakra. Proud energie stále proudí z nejvnitřnějšího jádra naši mateřské planety, skrze různé vrstvy až do vaší čakry. Prožívejte skrytou sílu Země. Vaše tělo bylo z této síly vytvořeno, je jí udržováno a živeno. Je to táž energie, která vytvořila přírodu naší planety, těla rostlin, zvířat i lidí. Jste jí bytostně spojeni se Zemí a se všemi jejími tvory. V bezpečí koloběhu živoucí Země, svěřujete se zcela jejím ochranným, vyživujícím a uzdravujícím energiím. Až se z této vnitřní cesty vrátíte, zůstanete spojeni s pramenem neutuchající životní energie, která do vaší první čakry bez ustání proudí. Klidní a vyrovnaní se postavíte k životu, naplnění vděčností a láskou k této nádherné planetě, která je vaší Matkou.

Nyní svou pozornost přeneste na šířku dlaně pod pupek, zde se otvírá 2. čakra směrem dopředu. Vnímejte tuto oblast, vaše pozornost druhou čakru oživuje. Pocítíte tam jemné otáčení - působí jako vír teplé vody. V jeho středu se zesiluje oranžové světlo, jeho vibrace se šíří a proniká vaše tělo ve stále se zvětšujících kruzích, splývá s oběhem vaší krve a očistným proudem mízy. Proudící energie se dále rozpíná a vyzařuje ze všech vašich pórů. Zcela se odevzdáváte vlnám a proudům této vody života. Vaše duše se otevírá, dávno zapomenuté pocity se probouzejí, ze všech stran do vás proudí nový život. Živoucí proud se stává mořem, jehož teplé vlny vás láskyplně houpou a unášejí, nad vámi se klene široké nebe, na obzoru vychází velké oranžové ranní Slunce a zaplavuje nebe 1 moře oranžově zlatým světlem. Je to, jako byste procitli do prvního rána v novém světě. Život ve vás začíná plynout životem všeho stvořeného a vy se tomuto proudu života s plnou důvěrou odevzdáváte. Až se z této cesty vrátíte, zůstanete již navždy spojeni se zdrojem oplodňujícího života uvnitř sebe.

Přemístěte ted‘ svoji pozornost k 3. čakře, která se otevírá dopředu několik centimetrů nad vaším pupkem. Zůstaňte zde bez úmyslu, vaše pozornost způsobí pozvolné oživení této čakry. Cítíte zde stav své síly. Uvědomujte si ho takový, jaký je. Váš souhlas čakru více a více uvolňuje, začíná se otáčet a budí pocit tepla a síly. Uprostřed rostoucí energie vzniká zlatožluté, jakoby sluneční světlo, jeho záře postupně sílí, jako světlo vycházejícího Slunce. Jeho teplé paprsky prosycují vaše tělo. Odevzdáváte se tomuto světlu a toto vás naplňuje průzračností a jasem. Všechny stíny mizí, z centra uprostřed vašeho těla prozařuje sluneční světlo, cítíte jen mír, sílu a zlaté světlo. Toto zlaté světlo vyzařuje z vašeho těla a celé ho zabaluje do obalu vibrujících zářivých vln a posílá svoje hřejivé paprsky dále do světa. Vaše čakra solar plexu se stala Sluncem s nejjasnější září, nevyčerpatelným zdrojem životadárného tepla, síly a světla. Až se z této cesty vrátíte, vytvoříte si z tohoto zdroje světla - ze svého vnitřního centra svůj život. Světlo z vás září na všechno co vás obklopuje, na lidi, zvířata i rostliny.

Nyní přecházíte svojí pozorností k 4. čakře, k čakře srdce, která se otvírá uprostřed hrudi. Vnímejte ji bez očekávání, bez cíle, pouhá vaše pozornost čakru oživí. Začíná kmitat v jemných vlnách kroužící energie, jemnost jejich vibrací vybudí jejím nitru růžovou záři se světle zeleným okrajem. Působí jako něžný květ, obklopený zelenými lístky. Pozorujte ji, cítíte jak se tento květ pomalu a opatrně stále více otevírá, až odhalí ve svém středu zlaté zářící srdce. Tato záře vychází z květu vaší čakry ven a obklopuje vás vibracemi lásky a harmonie; cítíte se pochopeni ve své nejvnitřnější touze po lásce. Zcela se těmto pocitům oddáváte. Cítíte, jak ze zlatého středu vašeho srdce vystupuje hluboká radost, úsměv, vnitřní štěstí. Je to jakoby odtud zněla zázračná hudba, jejíž vibrace se šíří vaším tělem a vzbuzují vlastní melodie. Vnikají do vaší duše a naplňují ji láskou a harmonii. Naplňují i prostor kolem vás, pronikají i do hloubek stvoření. Otvírá se vám brána k jiné rovině světa - hudba, která k vám proniká, se spojuje S hudbou vašeho srdce. Společně se vším stvořením sdílíte vibraci této hudby vše pronikající božské lásky. Až se z této cesty vrátíte, nebudete už nikdy sami, čakrou srdce zůstanete navždy spojeni se srdcem celého stvoření.

Zatímco ve vás stále zni hudba vašeho srdce, přeneste lehce svoji pozornost ke své 5. čakře. Ústí v oblasti krku dopředu a má ještě jedno menší vyústění dozadu. Vnímejte toto místo bez jakéhokoli očekávání, bez cíle, vaše pozornost čakru oživí. Cítíte, jak začíná vibrovat nekonečně jemná energie, jemnost jejích vibrací vyvolává v jejím nitru průzračně zářivé bleděmodré světlo. Necháváte tyto vibrace, aby se ve vás rozprostřely a naplnily celé vaše bytí. Život ve vás nabývá na jasnosti a šíři, stává se svobodným a neohraničeným. Všechno z vašeho vnitřního i vnějšího světa má v něm své místo. Podobně jako nebe dává v sobě žít všem hvězdám, planetám i sluncím. Všechno ve vás a ve vašem životě dostává své místo. Něco odchází a nové přichází a vy necháváte probíhat tento zázračný tanec života v jeho neohraničenosti, která je vaším vlastním bytím. Cítíte, že cokoli může nastat nebo naopak přestat. V této svobodě a šíři svého vědomí se cítíte dokonale zdraví. Široký nebeský prostor ve vás naplňuje pocit štěstí, jste zcela klidní a nahlížíte do tohoto nekonečného prostoru. Stáváte se vědomě kanálem pro poselství, které zde přijímáte. Až se z této cesty vrátíte, budete mít tento široký nebeský prostor stále v sobě. Přijmete sám sebe takového, jaký skutečně jste a necháte energii volně a svobodně plynout.

Při přetrvávající záři jemné neohraničenosti v sobě obraťte svoji pozornost k 6. čakře, která se otvírá dopředu těsně nad obočím, uprostřed čela. Vnímejte toto místo bez úmyslu, bez cíle. Vaše pozornost čakru oživí. Sledujte, jak se začíná pomalu otáčet. Její jemné vibrace vzbuzují pocit živého ticha. Z hloubi tohoto ticha začíná pozvolně svítit jasně indigové modré světlo. Je to světlo hluboké noci s její skrytou životadárností v nekonečném prostoru. Jděte svou vědomou pozorností do tohoto světla a nechte svoje vědomí stále více prostoupit jeho klidným třpytem. Čím déle spočíváte svou pozorností u tohoto tmavomodrého světla, tím hlubší a jemnější roviny jeho záření zažíváte. Jeho vibrace vás uklidňují, otvírají a rozšiřuji. Ticho ve vás se prohlubuje, myšlenky zůstávají jen někde na povrchu a celé vaše vědomí se naplňuje klidnou září tohoto klidného světla. Noříte se hlouběji a hlouběji ke všudypřítomnému zdroji tohoto světla, k prameni odkud přichází. Je to oblast dokonalého klidu, kde jste zcela klidní a pozorní. V této tiché rovině bytí sídlí poznání, které přichází jako intuice v podobě obrazů, zvuků, pocitů nebo bezprostředních vhledů. Zde se otvíráte univerzálnímu duchu, který působí ve vás, stejně jako v celém stvoření. Až se vrátíte z této cesty, půjdete životem s větší bdělostí, s tichou otevřeností pro skryté pravdy za vnějšími formami světa.

Zůstaňte v hlubokém modrém tichu a přeneste svoji pozornost na 7. - korunní čakru, která se otvírá nad středem vaší hlavy směrem vzhůru. Setrvejte tam bez úmyslu, bez cíle. Vaše pozornost otvírá zcela jemně a pomalu tuto bránu. Září v ní jasné fialové světlo. Je to, jako byste vstoupili na nějaké posvátné místo, do chrámu fialového světla a odtud, shora, se rozlévá nové zářivě bílé světlo, které v sobě obsahuje současně všechny barvy. Jako ze sprchy se na vás shora snáší jeho požehnání, každý pór vašeho bytí se mu otevírá, přijímá ho, až vás úplně naplní. Je to světlo bez hranic, bez času. Svítí od prvopočátku ve vás, stejně jako v nitru srdce celého stvořeni. V tomto dokonalém světě splýváte se všudypřítomným božským bytím. Jeho třpyt je absolutně tichý, a přece v sobě skrývá všechnu hudbu. Je klidnější než vycházející Slunce, a přes to plodí veškerý tanec života v jeho nekonečné přítomnosti. Spočívejte v tomto světle bez přání a chtění. Tady jste u cíle své cesty. Část tohoto světla už ve vás bude stále svítit. Nechte ho, ať svým jasem prozařuje celý váš svět.

Nyní obraťte svou pozornost ke svému tělu. Několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte. Protáhněte se, a až se budete cítit úplně tady a teď, můžete otevřít oči.