Meditace na splynutí ženské a mužské energie v našem nitru

Posaďte se pohodlně, nohy položte rovně na podlahu celou plochou, zaujměte pohodlnou pozici s rovnými, dobře podepřenými zády, zavřete oči, zhluboka se nadechněte a při výdechu uvolňujte své tělo. Uvědomujeme si svůj dech, dýcháme v přirozeném rytmu. Několikrát se zhluboka nadechněte a pří výdechu si opakujeme. Uvolňuji se.„. Uvědomujte si toto uvolnění ve všech částech obličeje. Uvolnění v obličeji vnímáme jako vlnu, která se začíná šířit celým tělem. Rozevřete a smažte tabuli své mysli, vnímejte pouze svůj uvolněný stav… Klid se nám rozlévá po celém těle. V tomto uvolněném stavu chvilku setrvejte a zaposlouchejte tónů hudby.
Nyní se vydejte se mnou po cestě, posypané jemným piskem, který vám křupe pod nohama, je teplo, slunce střídá stín stromů. Napravo před Vámi se objevuje nádherná zahrada. Vstupte do ní. Vychutnejte vůně, občas se dotkněte květu. Nechte se unášet tou krásou. Poslouchejte ptáky a všechny obyvatele zahrady. Pokračujte dál po cestě a před vámi stojí pyramida z bílého mramoru, vejděte dovnitř. Nyní vidíte před sebou sedm schodů, které vedou do centra pyramidy, do její 1/3 výšky, kde je krásné, pohodlné lehátko. Pomalu budeme vystupovat po schodech do středu pyramidy. Když nastoupíte na první schod, vše se kolem Vás zbarví načerveno, nechte prostoupit červené světlo do všech buněk vašeho těla. Vibrace červeného světla posílí ty oblasti vašeho těla, které je právě potřebují. Vystoupíme na druhý schod a vše se okolo nás zbarví dooranžova. Nechte vstoupit oranžové světlo do celého těla, aby posílilo ty oblasti, které právě potřebují vibrace oranžové barvy. Následuje:žluté, zelené, modré, tmavě modré a fialové světlo.
Nyní se nacházíte před lehátkem, lehněte si a uvolněte se. Fialové světlo přechází do světle fialové, potom do bílé a do zlaté barvy.
Nyní si představte, že u vchodu do pyramidy vidíte nebo cítíte ženskou postavu. Je to energie vaši vnitřní ženy. Podívejte se na ni nebo se snažte pocítit, jak vypadá, zdali je mladá, nebo stará, jak je oblečená, všimněte si, jak se pohybuje. Pomalu přichází po schodech k Vám, přivítejte se s ní. Ona má pro Vás zprávu, kterou Vám potřebuje sdělit. Zeptejte se ji, co od Vás potřebuje nebo chce, ať již nyní, nebo vůbec ve vašem životě. Pobuďte s ní chvilku jakýmkoliv způsobem, který Vám oběma vyhovuje….
Když jste s ní, dovolte sami sobě opravdu cítit její energii a představte si, že byste mohli tuto energii přenést do sebe a zakoušet ji ve svém těle.
Nyní propusťte její energii ze svého těla a jakýmkoliv způsobem, který Vám vyhovuje, dokončete vzájemné působení. Zeptejte se jí, zda zůstane ve vaší blízkosti. Možná by se ráda postavila po vaší levici, udělala cokoliv, co je pro Vás nejlepší .
Znovu se podívejte ke vchodu pyramidy, zde vidíte mužskou postavu, je to představitel vaší vnitřní mužské energie. Vystupuje pomalu směrem k Vám. Prohlédněte si, jak vypadá, jak se pohybuje, jak je oblečený. Začněte cítit jeho energii. Jak se přibližuje, cítíte jeho energii silněji, protože jej vnímáte a vidíte jasněji. Když k vám přijde, navzájem se přivítejte. On má pro Vás také zprávu. Vyjádři ji slovem nebo jiným způsobem, buď telepaticky, nebo činem, požádejte ho, aby vám zprávu předal. Zeptejte se ho ‚ co od vás potřebuje, buď nyní, nebo všeobecně ve vašem životě.
Vnímejte jeho energii a představte si, že ji na chvíli můžete přenést do svého těla. Nechte sami sebe pocítit, jaké to je, mít jeho energii ve svém těle….
Nyní způsobem, který vám vyhovuje, přerušte na chvíli vzájemné působení….
Nyní dovolte své mužské a ženské části, aby se seznámily navzájem, aby se pozdravily jakýmkoli způsobem, po kterém touží, nechte je spolu obejmout, zeptejte se jich, zda by si chtěly navzájem něco říci, zeptejte se jich, zda jeden od druhého něco nepotřebují. Nechte je spolu splynout a dopřejte jim, aby si daly tolik lásky, kolik potřebují a kolik si zaslouží. Představte si, jak je krásné pocítit jejich energie dohromady. Přeneste obě ryto energie do svého těla. Vnímejte jejich vyrovnanost nebo vzájemný kontrast…
Nyní obě tyto energie uvolněte a dovolte jim dokončit vzájemné působeni a jejich působeni na vás, jakýmkoliv způsobem, který považujete za správný.
Když pocítíte, že je zážitek úplný, představte si. Jak odcházejí po schodech ven z pyramidy a přitom si uvědomujete, že kdykoliv budete potřebovat, můžete je přivolat zpět, jednoduše tím, že si budete přát, aby přišly…
Nyní si představte ve vrcholu pyramidy kalich, kterým k Vám dovnitř přichází z kosmu světlo, které uzdravuje a prosvětluje každou vaší buňku.
Nyní si představte ‚ jak do kalichu ve vrcholu pyramidy vstupuje z kosmu klid a mír. Harmonie prochází každou vaši buňkou.
Nyní si představte, jak k Vám z kalicha ve vrcholu pyramidy proudí do vašeho těla láska. Vaše srdeční čakra duchovní srdce se zaplňuje láskou. Bezmezná láska zaplavuje celé naše tělo. Rozdáváte lásku nejdříve svým nejbližším, dále známým ‚ celému národu a posléze všem bytostem na celé naší Zemi. Čím vice lásky dáváte, tím vice pociťujete, že ji přijímáte. Láska z Vás vyzařuje do celé naší Galaxie do celého vesmíru. Postupně si uvědomte, jak z Vás spadla veškerá tíha, cítíte se lehce, svobodně, dokonale odpočati. Postupně se vraťte zpět tu Zemi, zpět do vaší pyramidy, zpět do této místnosti. Začněte si uvědomovat své tělo, uvědomujete si okolní zvuky a vůně. Postupně jak je každému příjemné, otevřete oči.