Odvádění zbloudilých duší

Přítomní se posadí do kruhu, uprostřed hoří svíčka. Zavřou oči. Všichni v duchu požádají bytosti světla o pomoc při odvádění duší.
Andělé a archandělé, vy co máte na starosti převádění duší zemřelých, prosím buďte teď nám i těmto zbloudilým duším ku pomoci.

Nejprve si představ, že sjíždíš po páteři dolů, a prodlužuješ svou páteř do centra země, jeď po páteři spět směrem nahoru nad hlavu, nad tento dům a vystupuje až do nejvyšších zlatomodrých vrstev a tam ji zakotvi. Pozoruj proud vzduchu, který přes špičku nosu vstupuje do tvého těla - vědomě dýcháš a s každým výdechem odtéká napětí ze všech svalů tvého těla.
Přenes svou pozornost do středu hrudníku, do srdečního centra a z této čakry odpuštění - každý vnitřně sám za sebe - Žádám všechny bytostí, na kterých jsem se kdy já, ať vědomě, či nevědomě provinil, aby mi odpustily a i já teď odpouštím všem, kteří se na mě kdy vědomě, či nevědomě provinili. A odpouštím teď také sám sobě vše, čím jsem se kdy na komkoliv a na sobě provinil.
Zaměř teď pozornost na zdroj Světla a bezpodmínečné lásky ve středu svého hrudníku a každým dalším nádechem načerpáváš toto Světlo do celého svého těla. Ted‘ otevíráš svou srdeční čakru jako veliké okno a do středu kruhu vysíláš světlo a bezpodmínečnou lásku. Toto se zde spojuje se Světly ostatních v kruhu a uprostřed se vytváří veliká světelná koule. Tuto energii využijí za okamžik zbloudilé Duše ke své cestě do Světla.
„Oslovuji všechny duchy v této místnosti, v této budově, v okolí blízkém i vzdáleném. Nebojte se a přistupte. Pro mnohé z Vás je to obtížné, ale to, co můžete získat, stojí za trochu odvahy a námahy. Nabízíme Vám pomoc, abyste nadále nebloudily, abyste odložily svůj strach a připoutanost, abyste dosáhli osvobození. Prosím přítomné duchy, pomozte i ostatním, poskytneme Vám 5 minut. Na tu dobu se rozprostřete do okolí, oslovte a přiveďte všechny duchy, kteří bloudí, nabídněte jim možnost osvobodit se. Jděte!“.
(Pět minut čekejte a vysílejte světlo do středu kruhu)
„Přítomní duchové, zaměřte pozornost do našeho středu. Překonejte svůj strach, za chvíli Vám nabídneme cestu k osvobození, prožijete odpoutání od všeho, co Vás spoutává a zatěžuje. Mnozí jste plni obav, neklidu, stále se cítíte k něčemu vázáni. Abyste svůj strach překonali, pomůže Vám, jestliže nahlédnete do svého posledního života a uvědomíte si svou poslední smrt. Je třeba, abyste si připomněli okamžiky, kdy jste naposledy opustili hmotné tělo, které jste vlastnili, které Vám patřilo. Bude to pro Vás možná chvíli nepříjemné, ale nebojte se, pomůžeme Vám“.
„Ted‘ si vybavujete důležité okamžiky svého posledního života. Uvědomujete si okamžik blížící se smrti, jste si dobře vědomi toho, co mu předchází. Uvědomujete si svůj stav a bolesti při opouštění fyzického těla. Právě tak dobře si uvědomujete všechny své myšlenky a všechno, co v těchto okamžicích vnímáte. Znovu prožíváte, jak se od svého těla vzdalujete“… Znovu si (znovu opakovat - celkem ještě 2x tučný text).
Nyní jste připraveni postoupit dál. Klíčem k osvobození je odpuštění. Opakujte teď v duchu po mně: „Žádám všechny bytosti, kterým jsem kdy ublížil, aby mi odpustili a i já odpouštím všem, kteří se na mně provinili“.

 

„Nebojte se. Všude kolem Vás jsou nyní vaši duchovní průvodci a učitelé, kteří Vám pomohou. Máte-li pochybnosti, podívejte se nahoru. Cekají tam na Vás. Doprovodí Vás do míst odpočinku a úlevy, kde naleznete duše, své známé a blízké, které jste měli rádi a které milovaly Vás a ty které Vás na cestě do Světla předešly. Soustřeďte svou pozornost do našeho středu, kde vidíte nahromaděnou lásku v podobě velké světelné koule. Vstupte dovnitř…. Shora sestupuje sloup světla, proniká světelnou koulí až k zemi. Tento proud světla Vás za chvíli vynese nahoru a osvobodí. Využijte ho, vstupte do něj. Pokud se někdo bojíte odplaty za své činy, připomínám Vám nekonečnou milost Boží. Jistě dostanete příležitost v příští existenci své skutky napravit.“
Všichni se za Vás modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé,
buď vůle Tvá jak v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jakož i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás všeho zlého.
AMEN

Provázej vnitřním zrakem Duše, které se vzdalují ke zdroji Světla nahoře… Propouštím Vás s láskou. Kéž jste šťastni… Nyní vnitřně poděkuj za přijetí těchto Duší.
A nyní obrať svoji pozornost, ke zdroji Světla ve svém duchovním srdci a každým dalším nádechem načerpáváš Světlo a životní energii do celého svého těla… Pozoruj vlny Světla, které se při nádechu šíří až nahoru do hlavy, s každým nádechem Světlo dál zaplňuje krk, ramena, natéká do rukou až po konečky prstů, Světlo naplňuje tvoje tělo od klíčních kostí až dolů k pánvi, vyplňuje celou pánev, nohy až do konečků prstů.“ Představ si sebe jako postavu plnou Světla. Jsi zářící bytost a toto Světlo vyzařuješ i do svého okolí. Posíláš bezpodmínečnou lásku do všech směrů a všem bytostem blízkým i vzdáleným až do nekonečna s přáním: „Kéž všechny bytosti jsou šťastny a kéž jsem šťastný i já.“ 3x opakovat.
Nyní se vytváří energetický obal - zářivé vajíčko kolem celé tvé postavy. Vše
negativní z okolí se dotekem o tvé vajíčko přemění na pozitivní, vše pozitivní prostupuje dovnitř a ty jsi v bezpečí, plný energie. Nyní jsi přijímající i dávající…
Zaměř svoji pozornost na svůj dech, vědomě dýcháš a po dechu se pomalu vracíš zpět do přítomnosti, do bodu tady a teď… Potom si otevři oči.