Setkaní s vyšším Já

Tvé tělo klidně odpočívá, a tvé vědomí se vydává na cestu, na setkání, které vítá každá duše. Alespoň na okamžik se setkat se svým vyšším Já.
Pomalu se noříš do ticha, a tvá duše odchází do klidu lesa, na krásný, sluncem prozářený palouček. Vlahý vítr ti čechrá vlasy, svěží zeleň vyzařuje svoji vitalitu do všech částí tvého těla. Na chvíli se zastavuješ, nadechuješ se čistého vzduchu, který promývá každou buňku tvého těla, a s výdechem se uvolňuje vše, co tíží. Usedáš do trávy, rozhlížíš se kolem. Oči spočinou na růžovém vřesu, zeleném mechu, pohladí kůru stromů.
Zaposloucháš se do písně, kterou zpívá les.
Najednou pohledem, na prozářené pasece, zachytíš zářivý světelný paprsek, který tam dříve nebyl. Nevšimnul sis ho. Nyní tě ovšem svou silou přitahuje stále blíž a blíž. Vstáváš, pomalu se k němu přibližuješ. Dotýkáš se ho rukama a pomalu začínáš stoupat po světelném oblouku do prostoru… jde to úplně snadno. Jakoby tě něco nadnášelo… a potom se ocitáš na místě, kde jsi možná úplně poprvé. Obklopuje tě zářivý kruh světelných bytostí, ze kterých vyzařuje nádherná energie. Jsou to tví duchovní rádci, k nimž se přidali další duchovní bytosti a andělé, aby tě uvítali na tomto místě, dali ti lásku a podporu, kterou můžeš cítit i ve svém běžném životě. Je to nádherný pocit, cítit se zase jako doma.
A pomalu se kruh vytrácí, a k tobě se z veliké dáli přibližuje zářivá světelná tečka. Zpočátku se zdá maličká, ale postupně se zvětšuje, a ty už můžeš rozeznat kouzelnou světelnou bytost, která se před tebou zastavuje. Vyzařuje z ní nádherná energie bezpodmínečné lásky.
Já jsem tvé vyšší Já, říká a napřahuje své ruce ke vzájemnému objetí. Cítíš něco tak nádherného, co lze těžko obléci do slov.
Vzájemné objetí… Splynutí.
Stáváte se jedinou bytostí. Tvé vyšší Já a ty splýváte v jedinou světelnou bytost, díky lásce, která propojila jednoho s druhým.
V tomto spojení, v tomto splynutí se můžeš vydat tam, kam chceš. Tvé vyšší Já bude s tebou. Bude ti radit, odpovídat na otázky, chránit tě, aby ses mohl zase vrátit zpět na zem, bohatší o mnohá poznání a zkušenosti.
Až uplyne přesně vymezený čas, zase se vrátíš, naplněn další energií. Připraven plnit svoje poslání. Věz, že k takovému setkání může dojít v jakémkoli okamžiku tvého života. Záleží na tvém rozhodnutí.
A nyní., můžeme jít…