Zvolte si svou skutečnost

Vytváření pravděpodobné budoucnosti.
Smyslem této meditace je vytvořit si realitu podle svého probuzeného srdce, v níž život znamená lásku a naplněné sny.
Postup: Před touto meditací se vžijte do svého vyššího Já.

  1. Jako vyšší Já si vytvořte vizi svého života, jaký jej chcete za pár let mít. Vychutnejte si příjemné pocity, které vám přinese. Začněte svými vztahy a představujte si, jak vám všechny přinášejí lásku a radost. Myslete na svou práci, finanční situaci, zdraví, duchovní život, chvíle odpočinku, společenské aktivity, na svou energii, životní styl i na místo, kde budete žít. Co byste rádi přes den dělali? Nebojte se snít a fantazírovat o životě, který vám přinese lásku a naplnění. Vykreslete si svět v takové podobě, jaký jej chcete mít, jako svět s čistým životním prostředím, plný míru a podobně. Zatímco si tyto věci představujete, vibrujete spolu s realitou, v níž se dějí.
  2. Až si vytvoříte vizi svého ideálního života, představte si, že s ní pracujete. Vytvořte tuto vyšší pravděpodobnou realitu jako energii, přetvořte svůj ideální život v energii, která je tak krásná, naplněná světlem a harmonická, jak jen si dokážete představit. Možná z ní budete chtít vytvořit symbol, s nímž si pak můžete hrát.
  3. Přineste si tuto energii své nejvyšší možné budoucnosti do své DNA. Nechte ji proměnit vaši frekvenci a vibrace na buněčné úrovni, takže budete vibrovat v této vyšší realitě. Vyzařujte tuto energii do svého těla, emocí a mysli.
  4. Představte si, že uběhlo pár let a vy jste teď svým budoucím já, které žije v této vyšší pravděpodobné realitě. Jaký je váš život z pohledu vašeho budoucího já? Popište své podmínky, a jak se cítíte. O budoucnosti mluvte v přítomném Čase. Při popisování života svého budoucího já si například říkejte, právě jsem….
  5. Jako své budoucí já pošli svému dnešnímu já energii, která vám pomůže dojít do této reality ještě snadněji. Zeptej se svého budoucího já, nemá-li pro vás nějakou zprávu.
  6. Až skončíte, přeneste svou pozornost plně na svůj vnější život a udržujte si ve svém nitru dojem ze své nové reality.