Něco o mně

Mnozí z vás, kteří chodí pravidelně na tyto stránky mě znají z konzultací či seminářů, nebo jste dokonce již prošli mým zasvěcením či jinou formou duchovní pomoci. Mým posláním je Láska – vést lidi k poznání duchovního zdroje Lásky v sobě a lasky v Božství. Neb věřím, že jedině tak můžeme nalézt naplnění a štěstí, které je duležité pro šťastný a plnohodnotný život v lásce a harmonii. Jedině tak můžeme nalézt své pravé cíle a uzdravit se.

Můj styl práce s klienty vychází z mé osobní duchovní i životní cesty. Jsem na duchovní cestě již od svého dětství, později jsem začala s meditacemi a prací s duchovní energií ( reiki, shamballah, ra-sheeba, karuna, atlantské učení, lemurie atd.), zde všude jsem Mistr učitel - lektor, mohu předáva tyto krásné energie.

Již jako malá jsem vnímala vyšší rozměr života. Vnímala jsem duše, komunikovala s Anděly a léčila zvířatka, vyhledávala jsem přírodu a samotu, lesy a vodu, tam mi vždy bylo dobře a vytvářela jsem si svůj svět.

Od té doby jsem ušla kus cesty, jak na duchovní, tak na životní pozemské pouti.

Na své životní cestě jsem poznala a řešila témata ženství, partnerství, krásy, potenciálu, své cesty, rodiny, osvobození se, mateřství atd..

Tato témata jsem často řešila i při konzultacích svých klientů,  ale i v osobních vztazích a přátelství.
Ale i přes své vlastní životní zkušenosti a své získané poznání, vím, že je nutné vytrvat a dát všemu čas, že někdy je v jednoduchosti kouzlo.

Své klienty vedu k nalezení jejich vlastního poznání a jejich vlastní pravdy. Mohu Vám ,,budete-li chtít", předat své zkušenosti, ale mohu vám být i čistě průvodcem k vašem vlastnímu poznání.  
Všichni jsme na cestě, někdo ujde rychleji, větší kus cesty v jednom směru, jiný v druhém.

Všichni jsme jedineční a plný lásky, jen se musíme naučit otevřít a příjímat, stejně tak odpouštět a dávat.

Co Vám nabízím? Práci s duchovní energii, jakož i duševní psychologická podpora na vašich životních tématech, odvádění duší atd..

Jde o propojení duchovní moudrosti s pozemskou cestou. Co je tedy cílem? Najít cestu k ,,Sobě" bezpodmínečné lásce, která je zdrojem pro váš šťastný život a harmonii.

Jako duchovní průvodce dokážu být přísná, důsledná, ale jsem především spojena se zdrojem Lásky a Světla.

Miluji pozemský život, radost a krásu, objevování nového, miluji vroucně Božství v Sobě, ve Vás Všude kolem nás.

Mým cílem je propojení duchovní a pozemské krásy, radosti, lásky, jakož i moudrosti, poznání, tajemství života, každého okamžiku naší cesty.

Bude mi ctí být malou chvíli průvodcem na vaší cestě.

S úctou a láskou Světlo Tvé duše

Zdroj: www.svetlotveduse.com