Milí přátelé,
 
dovoluji si vám představit své působení. V rámci mých konzultačních a terapeutických služeb, se zabývám osobnostním rozvojem člověka. Formou odblokování rušivých záležitostí, které mohly nastat v tomto životě nebo ještě hlouběji, v rodině, v partnerství či v minulých životech.
 
Cestou duchovního rozvoje napojuji člověka na jeho duši, abych pomohla nastolit harmonii těla v běžném životě. Pokud není duše v harmonii a odmítá i léčení těla, současnou realitu, těžko se člověk může dostat dál a často schází ze své osudové cesty.
 
Nabízím vám pomoc formou hloubkových myšlenkových vhledů, za jejichž působení se rozevírá možnost vašeho dalšího vývoje ve všech oblastech vašeho života.
 
Již mnoho let se zabývám terapeutickou činností, za podpory karetního výkladu, podepřeného vhledy do minulých životů či situací do budoucích a vedu člověka v důležitých životních otázkách partnerství, zaměstnání, zdraví, nebo pokud „jen“ stojíte na rozcestí, a nevíte, jak dál…
 
Působím jako Mistr Reiki Učitel a Lemurský facilitátor a alternativními cestami ke zdraví a harmonii se zabývám velmi intenzivně i v mém osobnostním vývoji. Stále se vzdělávám a posouvám dál, abych byla schopna v době energetického vzestupu propojovat stále silnější energie z vysoovibračních zdrojů sem na Zemi.
 
V současné době se věnuji a především velmi intenzivně pracuji s energetickým systémem Lemurských energií, zcela novému léčebnému systému Archandělská světelná terapie (Archangel Light Therapy) a napojení na Léčení přes energie Božího vědomí, Já jsem atd..
 
Jde o nesmírně silné vysokovibrační energetické systémy, které mi byly umožněny, abych je skrze sebe mohla praktikovat v praxi a předávat dál.
 
Jedná se zcela ojedinělé světelné energie spojené síle Světla a o mimořádně intenzivní a rychlé léčení, které navíc dokáže velmi šetrně léčit i onemocnění, které dosud na energetické léčení málo reagovaly.
 
Stále objevuji nové cesty, kterými se dá život zlepšovat a snažím se tyto zkušenosti stále rozvíjet a především, dělit se o veškeré poznatky dále i s Vámi. Všechny zkušenosti z mé praxe se snažím, v co největší míře, předávat dále i Vám, aby i Vy jste měli možnost, poznat velkou podporu Vesmíru a byli s ním souladu, lásce a vnitřní harmonii.
 
Preferuji individuální potřeby žáků, respektuji jejich duchovní stupeň vývoje i požadavky.
 
Světlo Tvé Duše
 
Milí přátelé, dovoluji si Vás pro naši dobrou spolupráci informovat, že veškeré terapeutické služby jsou poskytovány pouze jako poradenské a konzultační a v žádném případě nenahrazují lékařskou péči a nejsou důvodem k vysazení léků. Semináře a kurzy jsou pořádány pro vzdělávání a rozvoj člověka, některé programy mohou být psychicky náročnější, a proto zodpovědně jejich výběr a svoji účast zvažujte, každý účastník nese sám za sebe plnou odpovědnost. V případě závažných minulých psychických problémů či užívání drog mě předem informujte. Účastníci mladší 18-ti let, musí mít k účasti semináře či terapie souhlas rodičů nebo opatrovníka.