AFIRMACE K ODPUŠTĚNÍ

17.12.2015 13:43

Afirmace je pozitivní myšlenka, která pomáhá přeprogramovat naše zatuhlé myšlení. Mnozí z Vás již určitě někdy v životě slyšeli pojem „síla myšlenky“. Každá naše myšlenka je ve své podstatě afirmací a utváří a ovlivňuje náš život. Častým opakováním pozitivní afirmace dokážete změnit své myšlení k lepšímu.

„ S LÁSKOU V SRDCI ODPOUŠTÍM VŠEM, KDO MI UBLÍŽILI, VĚDOMĚ I NEVĚDOMKY, V TOMTO ŽIVOTĚ I V ŽIVOTECH MINULÝCH.“

• „JSEM OCHOTNA ODPOUTAT SE OD MINULOSTI A ODPUSTIT SI.“

• „ODPOUŠTÍM VŠECHNY KŘIVDY, KTERÉ V SOBĚ NOSÍM, ODPOUTÁVÁM SE OD NICH A CÍTÍM SE OPĚT VOLNÁ.“

• „NECHÁVÁM ODPLOUT VŠECHNY SVÉ STRACHY, OPOUŠTÍM VŠECHNY SVÉ VÝČITKY, UZDRAVUJI SVÉ SRDCE I SVOU DUŠI.“

• „TÍM, ŽE ODPOUŠTÍM SAMA SOBĚ I VŠEM LIDEM, KTEŘÍ MI KDY UBLÍŽILI, OSVOBOZUJI SVOU DUŠI Z VĚZENÍ. NYNÍ JSEM OPĚT VOLNÁ A MOHU SVOBODNĚ ŽÍT SVŮJ ŽIVOT.“

• „SOUCÍTÍM S TĚMI, KTEŘÍ NEDOKÁŽÍ ODPUSTIT A VÁŽÍM SI TOHO, ŽE JÁ TO DOKÁŽI.“

 

www.svetlotveduse.com