Konzultace a lečení, opět pro veřejnost.

04.09.2019 23:13

z

Konzultace zahrnují činnosti týkající se oblasti osobního duchovně-energetického rozvoje.

Konzultace probíhá formou dálkového nalaďení po emailové dohodě před Whats App a nebo Viber.

Objednání konzultací a doladění podrobnosti, prosím na email: svetlotveduse@gmail.com

Osobní konzultace v žádném případě neslouží jako náhrada za odbornou lékařskou, psychologickou či psychiatrickou  péči nebo léčbu.

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky: www.svetlotveduse.com )

Duchovní transformace-duchovní pruvodce

 •  očista a harmonizace druhé, třetí a čtvrté čakry
 • hlubší poznání sebe sama pro následnou transformaci oblasti partnerství
 • sebe-láska a sebe-úcta jako půda pro rozvoj zdravého a naplněného partnerství
 • projasnění již případně stávajícího partnerství či projasnění podvědomých vzorců k otevření cesty pro nalezení partnera
 • ujasnění svých hodnot a očekávání - vědomých i nevědomých
 • práce na sdílení cesty s partnerem
 • duchovní cesta versus sexualita
 • nalezení společné harmonie při rozdílnosti duchovních cest partnerů
 • poznání duchovního světla v sobě a v druhém - cesta k bezpodmínečné lásce
 • partnerství jako mocná součást duchovní Sebe-realizace

Duchovní transformace - duchovní pruvodce v rodinných záležitostí

 • očistu a harmonizaci první a třetí čakry
 • osvobození se od rodinných traumat
 • získání nadhledu nad rodinnými situacemi
 • poznání své duchovní identity jež si zvolila pro současný život tuto rodinu, následné vyjasnění a pojmenování svých životních lekcí a tím i své cesty
 • téma přijetí a odpuštění
 • téma mít odvahu žít svůj život a jít svou vlastní cestou

Duchovní transformace - duchovní pruvodce pro nalezení sebe sama a svého potenciálu

 • očista  a harmonizace třetí, čtvrté, šesté a sedmé čakry
 • nalezení jakýchkoliv současných vnitřních pout bránících v sebe-přijetí
 • duševní anatomie
 • zmapování svého potenciálu
 • poznání svých schopností jako darů Sebe Sama životu
 • otevření cesty k žití svého potenciálu - jako naplnění duchovního i životního poslání

Duchovní transformace - duchovní pruvodce pro rozvoj své profesní oblasti

 • očista a harmonizace první, třetí, šesté čakry
 • práce na uplatňování svého potenciálu v profesní oblasti
 • poznání profese jako způsobu působení ve společnosti
 • profese a vztah sebe-úcty a sebe-lásky, tolerance a respektu
 • umění stanovování si svých hranic
 • pohled na svou profesi z duchovního, duševního i lidského hlediska
 • zdravý přístup k penězům - jako k toku energie
 • vyvážení principu dávání a přijímání

Duchovní transformace - duchovní pruvodce pro duchovní spojení s Oceánem Nejvyššího Zdroje

 • transformace duševních  stínů, podvědomí a ega
 • duchovní anatomie
 • možnosti a vyjasnění vaší vlastní duchovní cesty
 • temná noc duše a úsvit duchovního světla: cesta milosti a naplnění

Duchovní transformace - duchovní pruvodce propojení lidského a duchovního rozměru života

 • harmonizace a vyvážení vyšších a nižších čaker
 • práce na vyvážení životní radosti a duchovního úsilí
 • vyvážení principu milosti a přísnosti v sobě a svém životě

Duchovní transformace - duchovní pruvodce pro přijetí svého fyzického těla

 • očista a harmonizace první, druhé, třetí a čtvrté čakry
 • práce na vztahu k fyzickému tělu
 • témata zdravé životosprávy, radosti z jídla, radosti z pohybu
 • téma fyzického zdraví
 • téma radosti z doteku, sdílení fyzického života, sexuality
 • téma pořádku ve svých fyzických věcech, ve svém obydlí

Duchovní transformace - duchovní pruvodce ženství a mateřství

 • pomoc v přijetí svého ženství
 • práce na bolestech a zraněních z partnerství, dětství, společenského postavení ženy
 • práce na emocích
 • uzdravení svého dětství
 • nalezení své vnitřní i vnější krásy
 • rady ohledně stravy, péče o sebe, kosmetiky
 • uzdravení tématu mateřství - vztah ke své matce, k Matce duchovní a k mateřství v sobě
 • příprava na mateřství a porod - téma dávání, uvolnění, přijetí a odevzdání se proudu života
 • rady pro těhotenské období, předporodní a poporodní čas - z lidského i duchovního hlediska
 • mateřství, sebe-úcta, služba životu
 • mateřství a duchovní rozvoj
 • mateřství a krása ženství
 • mateřství a sexualita

Duchovní transformace - duchovní pruvodce pro poznání a nalezení svých cílů

 • úklid ve svých přáních, stanovení priorit
 • vyjasnění možností svého života
 • téma radost, touha versus strach
 • téma vůle, rozhodnost, sebe-úcta, sebe-vyjádření
 • práce na myšlenkách

V žádném případě neslouží jako náhrada za odbornou lékařskou, psychologickou či psychiatrickou  péči nebo léčbu.

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz 

OBJEDNÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH TERMÍNŮ, VŽDY PŘES EMAIL.
 
V PORADNĚ používám numerologii, Andělské karty, tarotové karty, automatickou kresbu, Energeticke napojeni, Reiki a další techniky dle potřeby.
 
Objednejte si individuální termín na svetlotveduse@gmail.com, potvrzení termínu potvrdím zpět.

Světluška


Sem můžete vložit nový nebo přetáhnout existující obsah.
Pro nápovědu jak začít klikněte zde