Mikao Usuiho, zakladatele Usui reiki

19.10.2015 11:54

Samotná historie reiki se aktuálně vykládá dvěma způsoby, přičemž tím využívanějším je starší způsob, který se již stal doslova tradicí.

Týká se příběhu, nebo lépe řečeno legendy, kdy Mikao Usui přednášel na japonské univerzitě, a jeden z jeho žáků přišel se zajímavým dotazem, zde Mikao Usui již někdy viděl důkaz umění léčit. Ačkoliv odpověděl, že ne, samotná otázka ho přivedla k velmi hlubokému přemýšlení nad danou věcí.

Jeho touha po zjištění dané skutečnosti byla tak silná, že kvůli ní dokonce opustil univerzitu a rozhodl se pátrat ve starých pramenech.

Když ani tato možnost nebyla úspěšná, rozhodl se k meditaci na místě síly, kde po 21 dnech dosáhl osvícení, a jemu samotnému byla dána schopnost léčit a uzdravovat, a to pouhým dotekem. Díky této své schopnosti nejprve pomáhal potřebným tím, že léčil žebráky, a teprve později založil první školu reiki, aby toto učení předával dále.

Nutno však dodat, že tento výklad je skutečně legendou, a tak se v průběhu slovního předávání několik věcí výrazným způsobem upravilo, což vedlo k tomu, že některé důležité detaily byly nesprávně interpretovány. Proto se na konci 90. let dvacátého století vydal Frank Arjava Petter najít skutečnou pravdu a detailně zmapovat život, jaký Mikao Usui žil.

Fakta o životě Mikao Usuiho

Dle dostupných informací, díky nápisům na jeho pomníku a díky informacím od žijících příbuzných mohl sestavit jeho přesný životopis. Mikao Usui se narodil 15. 8. 1865, a to ve vesnici s názvem Taniai. Stejně jako mnoho dalších chlapců, i on získal vzdělání v buddhistické škole. Ve svém profesním životě často měnil profese, až se rozhodl postavit na vlastní nohy, a stal se poměrně úspěšným obchodníkem.

Během své čtyřleté krize, která započala v roce 1910, byl přiveden k myšlenkám hledání duchovního smyslu. Právě kvůli tomu došlo k jeho odloučení od rodiny, ale i ke konci jeho obchodnické kariéry. Stal se šintoistickým mnichem a vydal se na náročné putování po Japonsku. Právě z tohoto období pravděpodobně vznikla ona legenda, kdy ve městě Kjótu léčil chudé. Hlavním důkazem proti tomuto tvrzení je to, že v tomto období zde žádné chudinské části nebyly.

Mikao Usui životopis Mikao Usui pravidelně studoval získané buddhistické spisy, a snažil se praktikovat jednotlivé techniky, které vedli k rozšíření jeho vědomí i rozvoji osobnosti. Důvodem toho všeho byla snaha o shromáždění životní energie, která mu měla dopomoci k léčení druhých lidí, ale i sebe. Podrobil se tedy velmi zvláštní meditaci, kdy vystoupal na horu Kurama, kde se na dobu 21 dní ponořil do svého nitra, a to proto, aby konečně nalezl kontakt se zdrojem své životní síly – japonsky je tato síla nazývána jako „reiki“ (rei = životní / univerzální, ki = energie).

Bylo to přesně 29. března roku 1922, kdy Mikao Usui prožil zkušenost zvanou Satori, kdy spatřil zářivé světlo, které do jeho těla vstoupilo čelem, a on tak mohl být ve stavu změněného vědomí, a to po dobu několika hodin. Setkal se tak s Buddhou Dainichi Nyorei, který mu propůjčil schopnosti předávání a zasvěcování reiki. Po procitnutí se Mikao Usui cítil nejenom plný síly a energie, ale hlavně zcela čistý a svěží.

První kroky Mikao Usuiho na jeho cestě léčení a výuky

Nejdříve Mikao Usui praktikoval reiki sám na sobě, a teprve poté si otevřel vlastní praxi, která v Japonsku funguje dodnes. Ačkoliv sám nikdy medicínu nevystudoval, a neměl tak právo na užívání titulu doktor, řada lidí ho tak nazývala. A to nejenom proto, že dokázal léčit druhé, ale mnoho škol mu tím projevuje i úctu.

Samozřejmě kromě samotného léčení se Mikao Usui věnoval předávání reiki svým žákům. Jeho tehdejší systém měl 6 stupňů a dalo by se říci, že plně odpovídal dnešním čtyřem, jelikož byl pouze více rozdělený do jednotlivých kroků.

V průběhu předávání svým žákům došel Mikao Usui k závěru, že jeho žáci bohužel nejsou schopni s reiki pracovat stejně tak, jako on. Přidal tak symboly a jejich mantry, které reiki charakterizují. Tyto symboly a mantry pochází ze starých dochovaných duchovních spisů. Součástí této výuky byly i pravidelné meditace a diskuze o základních principech reiki (dnes známá jako „pravidla reiki„.)

Mikao Usui změnil s reiki svět

Mikao Usui dokázal vychovat více než 2000 žáků a 16 mistrů reiki, čehož dosáhl hlavně díky svým seminářům, které probíhali po celém Japonsku. Můžeme bez nadsázky říci, že Mikao Usui změnil svět.

Bohužel vše přerušila jeho smrt, kterou způsobil infarkt. Došlo k tomu 9. března roku 1926. Pohřben byl v Tokiu, ve čtvrti Suginami-Ku, na místním buddhistickém hřbitově. Vedle jeho hrobu se nachází pomník, kam právě jeho žáci vytesali ty nejdůležitější okamžiky jeho života, i jeho příběhu. Každoročně toto místo navštíví tisíce lidí, kteří se tak na vlastní oči přesvědčí o existenci Mikao Usuiho.

 

Zdroj: internet

Úvodní stránka