Pět tibeťanů

17.03.2016 12:29

Co bychom měli dodržovat?

  • Důležitá je pravidelnost - lepší je začít se třemi opakováními a postupně přidávat jedenkrát týdně jedno opakování, než cvičit více opakování a méně pečlivěji a časem to vzdát - někdy méně znamená více. Po měsíci pravidelného cvičení se výsledky určitě dostaví!
  • Kromě samotného cvičení je důležité dbát na stravu. Ideální je veganská či vegetarianská strava, ale pokud to je pro vás aktuálně problém, tak doporučuji alespoň jíst více zeleniny a ovoce a méně masa. Také bych se raději vyhnul bílému pečivu a bílému cukru.
  • Ale berte to jako doporučení - nikoho do ničeho samozřejmě nenutím.

 Než začneme scvičením: praktické rady

  • Cvik pět tibeťanů neslouží primárně k posilování, ale k aktivaci čaker a ke srpávné stimulaci hormonálního systému.
  • Maximální počet opakování je 21x, více nemá smysl.
  • Pokud vám to vyhovuje, tak si cviky můžete rozložit do dvou sérií po 11 opakování ráno a 10 opakování večer nebo 3x3 série po 7 opakování.
  • Pokud vám nějaký cvik nejde, tak to nevadí - stačí cvičit v náznacích a čase se to určitě zlepší - stačí vytrvat.
  • Po finální cvičení je vhodné ještě chvíli relaxovat v lehu.
  • Z lékařského hlediska jde o velmi účinnou sestavu cviků na obnovu pohyblivosti páteře.

Proč je začít cvičit, právě dnes?

Tělo má sedm energetických center neboli čaker, které si lze představil jako vířivá silová pole. Každé z těchto sedmi center má konkrétní vztah k některé ze sedmi žláz s vnitřní sekrecí a jeho funkce ovlivňuje produkci hormonů příslušející k dané žláze. Hormony pak řídí všechny funkce v těle včetně procesu stárnutí.

Ve zdravém těle se tyto víry točí velkou rychlostí a umožňují tak kosmické energii, nazývané mimo jiné „prána“ proudit tělem směrem nahoru. Když se začne jeden nebo více těchto „vírů“ točit pomalu, proud životní energie se zpomaluje nebo úplně zastaví – stárneme. Nejrychlejší způsob, jak znovu získal zdraví a vitalitu, je působit na tato centra, aby se znovu opět normálně točila. Existuje pět velmi jednoduchých cviků, které to dokáží - pět tibeťanů. Nevěříte, pak existuje jediná možnost - vyzkoušejte to sami :)

První tibeťan - ritus (Káča)

„První cvičení je velmi jednoduché. Má jediný účel: urychlit a aktivovat otáčení jednotlivých center. Postavíte se zpříma a rozpažíte ruce rovnoběžně se zemí. Pak se otáčíte kolem své osy, až se vám lehce točí hlava. Důležité je, abyste se otáčeli zleva doprava, čili po směru hodinových ručiček. Provádějte tento cvik pouze tak dlouho, než se vám začne točit hlava. Když budete pravidelně provádět všech pět cviků, budete se moci točit stále vícekrát a pocit točení hlavy bude stále víc ustupovat. Maximálně však jednadvacetkrát, což pro stimulaci vířivých center energie v těle naprosto dostačující.“

Doporučení:

Po zakončení otáčení zůstaňte  stát  s  lehce rozkročenýma nohama. Ve výšce prsou spojte ruce v předpažení dlaněmi k sobě a dívejte se na plece. Získáte tím snadněji rovnováhu.

Druhý tibeťan -  ritus (Svíčka)

Při druhem cviku si lehneme na rovný kus země obličejem vzhůru nebo si doma můžeme lehnout na koberec či na nějakou měkkou podložku - například jogamatku.

Když ležíte rovně na zádech, natáhněte ruce podél těla dlaněmi dolů, přičemž prsty jsou pevně vedle sebe. Potom pozvedněte hlavu a zatlačte bradu do prsou. Zároveň zvedněte nohy do svislé polohy.

Záda zůstávají zcela na zemi. Jestli to dokážete, můžete nohy natáhnout dál směrem k hlavě. Kolena mají být při tom naprosto rovná. Pak pokládejte pozvolna hlavu i nohy zpátky na zem.

Při opakování každého cviku dodržujte pravidelný rytmus dýchání: nadechněte se, když zvedáte hlavu a nohy, a zvolna vydechněte, když je pokládáte. Mezi tím, kdy odpočíváte a uvolňujete svaly, dýchejte pravidelně v normálním rytmu. Čím hlouběji dýcháte, tím lépe. Jestliže máte trénované břišní a zádové svaly, cvičte s nataženýma nohama.

Doporučení:

Nejčastější  chybou  u tohoto cvičení  je,  že  při  zvedání  nohou zvedáte také spodní část zad. Je potřeba dbát na to, aby záda zůstávala při cviku na zemi a zvedaly pouze nohy - jinak záda oslabujete.

Docela pomáhá, když cvičení vychází z pat. Nejdříve vytrčíme a zvedneme  paty, prsty u nohou se přitom ohýbají směrem  k  holenní  kosti.  Také si může pomoc při zvedání nohou pomocí rukou.. Když si je položíme pod hýždě,  snáze  se  nohy  zvedají  do  svislé  polohy.  Pro ty, kteří to i přesto z nějakého důvodu nedokáží, je možné provádět cvik s nohama mírně pokrčenýma - nejprve ohnout nohy v kolenou a teprve potom je zvedat a to samé i při pokládání nohou (položit chodidla na zem a pak teprve natáhnout).

Třetí tibeťan - ritus (Půlměsíc)

„Třetí cvičení se má cvičit ihned po druhém a zároveň je velmi jednoduché. Klečíme na kolenou s s tělem v pravém úhlu. Prsty na nohou jsou opřeny o zem. Ruce leží po straně trochu zezadu, dlaněmi opřené na stehenních svalech.

Pak zvolna skloňte hlavu a zátylek dopředu a přitáhněte bradu k hrudi. Potom hlavu opatrně zakloňte dozadu, ale jen tak daleko, jak je vám to příjemné. Zároveň nakloňte páteř trochu dozadu. Během zaklánění si pomáhejte tím, že se opřete pažemi o stehna nebo o hýžďové svalstvo. Pak se navraťte do výchozí pozice.

Doporučení:

Při  kleku  musejí  být  prsty  u  nohou  postavené.  Jinak záklon může vycházet z bederní oblasti a ne z horní části páteře.

Napnutí hýžďových  svalů působí proti přílišnému namáhaní páteře v oblasti  bederní.  Důležité je také dbát  na  to,  aby před  skloněním  byla  hlava  zřetelně  vzpřímena.  Teprve  potom  můžeme hlavu trochu sklonit, abychom ji pak mohli opatrně zaklonit.

Čtvrtý tibeťan - ritus (Most)

Sedněte si nejprve na zem s nohama dopředu, chodidla 30 cm od sebe. Držte si své tělo zpříma a ruce položte podél těla dlaněmi na zem. Bradu držte rovně a pak ji přitáhněte k hrudi. Potom se zvolna zaklánějte. Současně zvedejte trup tak, že ohnete kolena, zatímco ruce zůstávají natažené. Trup vytvoří se stehny jednu rovinu rovnoběžnou se zemí. Paže a lýtka musejí být kolmo k zemi. Potom napněte na okamžik všechny svaly, ale nepřestaňte při tom dýchat. Nakonec se vraťte do výchozí pozice, uvolněte svaly a odpočiňte si, než cvik provedete znovu.

Také při tomto cvičení je důležité dýchání. Nadechněte se zhluboka, když začnete zvedat trup. Když napínáte svaly, nemusíte zadržovat dech. Když se vracíte do sedu, úplně vydechněte a po krátkém odpočinku (což mnohým pomáhá) opakujte cvik ve stejném dechovém rytmu.“

Doporučení:

Výchozí  pozicí  čtvrtého  cviku  musí  být  narovnaná  a  vypnutá páteř. Proto mějte napjaté ruce, kterými se podpíráme. A díky tomu sedíme dokonale vzpřímeně. Také v tomto případě musí sklonění hlavy následovat až po vzpřímení týlu. Celý zdvih musí vycházet z pánve nebo z bederní oblasti a tím zabráníme ohýbání nohou dříve, než zvedneme tělo.

Pátý tibeťan - ritus (Hora)

Při pátém cviku jste obličejem otočeni k zemi. Cvik začínáme nejlépe z pozice vleže na břiše, abychom při zdvihu dosáhli vhodné vzdálenosti mezi rukama a nohama. Váha spočívá na rukou, dlaně přitom leží na zemi, a na prstech u nohou. Během tohoto cviku by ruce i nohy měly být asi 60 cm od sebe a pokud možno natažené.

Pak se pokuste protáhnout v zádech, aby tělo bylo prověšeno dolů. Zakloňte při tom co nejvíc hlavu. Potom pomalu zvedejte pánev vzhůru, až tělo vytvoří obrácené V. Zároveň tlačte bradu k hrudi. Vraťte se do výchozí pozice a začněte znovu.

Pro dýchání platí totéž, co u ostatních cviků. Nadechněte se zhluboka, když tělo zvedáte, a úplně vydechněte, když ho prověsíte dolů.“

Doporučení:

Při zvedání do do výdechové pozice napneme hýžďové svaly, aby se zabránilo prohnutí v bederní oblasti. Toto  cvičení  by  se  mělo  provádět  zásadně  naboso  na  zcela neklouzavém povrchu. Jinak je tělo natolik zaměstnáno udržováním rovnováhy, že se
po delším cvičení energie spotřebovává na nepravém místě

 

Zdroj: Kniha Pet tibeťanů

www.svetlotveduse.com