RITUÁL ODPUŠTĚNÍ

05.11.2015 09:59

RITUÁL ODPUŠTĚNÍ 
V poloze vleže na zádech se zcela uvolníme, zklidníme mysl a pak vnitřním hlasem 3 x zopakujeme následující text :

"Žádám všechny, kterým jsem v tomto či v předchozích životech vědomě či nevědomě ublížil,
o bezvýhradné a bezpodmínečné odpuštění všeho, čím jsem jim ublížil."

"Já odpouštím bezvýhradně a bezpodmínečné všem,
kteří mi v tomto či v předchozích životech vědomě či nevědomě ublížili, vše, čím mi ublížili."
"Já odpouštím bezvýhradně a bezpodmínečně sám sobě vše,
čím jsem jiným či sobě v tomto či v předchozích životech vědomě či nevědomě ublížil."

(c) www.svetlotveduse.com