Tradice nošení prstenů

05.02.2017 11:06

 

Tradice nošení prstenů je velmi stará. Na Blízkém Východě, v Sumeru a starém Egyptě a později i v antickém Řecku a Římě se prsteny nosily na důkaz bohatství, moci či zastávání vysokého úřadu. Prsteny sloužily jako pečetidla, jako rodové nebo klanové znamení a stále šířeji jen jako ozdoba. Později přibyly prsteny prokazující vysoké postavení v církvi nebo prsteny zásnubní a svatební. Známy jsou prsteny absolventů škol či různých kurzů – například bojových umění. Také diplomaté mívají pověřovací prsten. Zkrátka prsten je velmi rozšířený předmět. Často mu byla připisována kouzelná moc a sloužil jako amulet. Podívejme se dnes, jak to vypadá s nasazením prstenu na jednotlivé prsty ruky.
 

Prsten na palci

Palec je prst spravovaný Marsem. Majitel prstenu nošeného na palci bývá energický, vznětlivý, až expanzivní člověk. Bývá to přímá, bojovná a agresivní osobnost, vždycky tvrdě trvající na svém. Zároveň dobře zná svá plus i mínus a navléká-li prsten na palec, snaží se částečně zmírnit svůj temperament.

Prsten na palci může být také znamením lesbické lásky. Prsten na palci pravé ruky ukazuje údajně na lesbičku, která je zadaná, na palci levé ruky na nezadanou. Dívky zdobící si prsteny i palce musejí tady brát v potaz vznik možného nedorozumění.

Prsten na ukazováčku

Ukazováček náleží Jupiterovi. Prsten na něm navlečený bývá nazýván prstenem moci. Na ukazováčku nosily prsten mnohé významné osobnosti historie – Julius Cézar, kardinál Richelieu, Ivan Hrozný nebo Jindřich VIII. Prsten na ukazováku vypovídá o hrdosti, lásce k panování a moci, na silný charakter a pevnou vůli. Prsten na pravém ukazováku údajně ukazuje uvážlivost a celkové kladné zaměření vyjmenovaných rysů, zatímco na levé ruce signalizuje velikášství, pýchu, sebelásku a sklony k hysterii.

Podle astrologů a chiromantů by prsten na ukazováčku měli nosit ostýchaví a nerozhodní lidé. Příznivý energetický vliv mají prsteny zlaté a olověné.

Prsten na prostředníčku

Tento Saturnův prst si zdobívají prsteny lidé se sebe-zálibnými sklony, přesvědčení o své nenapodobitelnosti a převaze. Čím masivnější je prsten i kámen do něj zasazený, tím výrazněji se vlastnosti s ním spojené projevují. Prsten děděný v rodině po generace, je-li nasazen na prostředník, pomáhá zmírnit rodové zatížení neblahou kletbou, podporuje růst a rozkvět rodu.

Prsten na Saturnově prstu pomáhá rovněž chronickým smolařům a lidem duchovní praxe.

Prsten na prsteníčku

Prsteníček ovládá Slunce. Prsten na slunečním prstu levé ruky signalizuje především rodinný stav. V zemích s pravoslavným náboženstvím se nosí na pravé ruce. Židé rovněž mají snubní prsteny, ale nenosí je.

Tradice prstenů jako známky rodinného stavu se zrodila ve starém Egyptě, kde se věřilo, že „artérie lásky“, vedoucí přímo k srdci, začíná právě u prsteníku. Z pohledu esoteriky je nejvhodnějším kovem pro tyto prsteny zlato, neboť je slunečním kovem. Ozdobný prsten na prostředníčku svědčí o lásce majitele k umění, eleganci a přepychu, o vášnivé povaze, usilující o požitky, potěšení a příjemné trávení času. Může rovněž být svědectvím romantického, snivého založení.


Prsten na malíčku

Malíček je Merkurovým prstem. Přinese užitek těm, kdo potřebují obratné ruce, pružný rozum a výřečnost. Panuje pověra, že prsten na malíčku pomáhá svému majiteli najít společnou řeč a navázat kontakt doslova s každým.

Psychologové se domnívají, že prsten na malíčku nosívají lidé vrtošiví, se sklony k intrikám, dobrodružství i zradě. U žen pak zdůrazňuje sebelásku, koketérii a náladovost, oblibu flirtu a hazardních her.

Prsten na prstě u nohy
Většina psychologů tvrdí, že jde o snahu upozornit na sebe a vzbudit pozornost. V některých případech jde o sebe-zálibný projev přehnaného sebevědomí a snahu vyniknout nad ostatními.

Zdroj: www.svetlotveduse.com