Vesmír se o nás stará

16.03.2016 22:41
Vyšší síly k nám promlouvají neustále. Jde jenom o to, abychom je slyšeli, abychom porozuměli jejich řeči.
 
Všechna naše trápení a neštěstí nejsou než křikem Vesmíru: "Stůj! Jdeš špatně! Sešel jsi z bezpečné cesty vedoucí ke štěstí a radosti.

Tolikrát jsem ti sesílal znamení, abych tě uchránil křivolaké cesty a nebezpečí…"

Vesmír se o nás vždycky stará, obrací naši pozornost ke správným informacím. Pokaždé nám sesílá varování v podobě znamení.

Ale my jako hluší neslyšíme jeho hlas… Nebo snad slyšíme, ale nerozumíme?
 

1. Řeč jemných pocitů

Je jí náš energetický, emocionální a intuitivní stav. Proto je tak důležité naslouchat sám sobě, své duši, tomu, co nám napovídá srdce.

Pro současného člověka je však bohužel velmi těžké uslyšet své vlastní srdce.

Jestliže si duše zpívá, jsme na správné cestě; je-li stísněná a v srdci máme nepokoj, zvolili jsme špatnou cestu.

2. Řeč pohlavků

Pokud nenasloucháme svému srdci, zkoušejí vyšší síly řeč znamení a signálů.

Volí neobvyklé náhodné události. Zaskočí vám, ujede vám noha, něco vám upadne, někdo vám překáží nebo něco nepříjemného řekne.

Je to varování před špatnými událostmi, případně upozornění na ty dobré.

Všímejte si světa kolem sebe a lidí v něm, sledujte i sami sebe! Vyložit podobná znamení lze obvykle až když se něco stane.

 
Pokud znamení nevnímáte nebo jim nerozumíte, vyšší síly je zopakují. Potom přecházejí k jinému, drsnějšímu způsobu, jak vás oslovit.

3. Řeč situací

Sejde-li člověk z cesty, vyšší síly s ním začnou komunikovat jazykem situací.

Smlouva se neuskuteční, důležitá schůzka je zrušena, podvede vás manželka atp.

Všechny tyto situace jsou životními lekcemi. Možná vás vyšší síly netrestají, možná vás jen tímto způsobem chrání před daleko horšími událostmi?

Jestliže člověka podobná znamení rozzlobí a nerozumí jim, výchovné metody začnou být ještě tvrdší. Mají vám ukázat, že se mýlíte.

Pokud však lekci pochopíte, situace se uklidní a vaše nezdary rychle odsunou nové úspěchy.

4. Řeč neúspěchů

Obecně to vypadá zhruba tak, že čeho si člověk nejvíc cení, to bývá zasaženo.

Jsou-li to peníze, zhorší se dramaticky materiální situace, často krachnou milostné vztahy a velmi často je jako výchovný prostředek použita nemoc.

Zasaženi jste tak, že nevšimnout si toho nebo to ignorovat opravdu nejde.

Je třeba vždycky si klást otázku: proč se to stalo?

Pokud si umíte odpovědět a pochopit, problémy zmizí.

Pomocí těchto úderů vracejí vyšší síly člověka na správnou cestu, aby mohl naplnit své předurčení.

5. Přímý kontakt

Řeč neúspěchů použijí vyšší síly u zvláště nevšímavých upozornění vicekrát.

Pokud nereagují, je uplatněn přímý kontakt.

Dostanete se do rukou jasnovidce, léčitele, duchovní osoby, nebo vás někdo přivede na jejich přednášku, kde se vám náhle rozjasní a příčinu svých nezdarů začnete správně chápat.

6. Řeč agrese

 Sedíte například a přemýšlíte, že je načase se rozvést a vtom pod vámi povolí dosud zcela pevná židle.

Padáte na zem a natlučete si hlavu.

Vyšší síly vám daly najevo, čím vaše úmysly skončí…

7. Řeč "BÝT ČI NEBÝT?"

Proces je už velmi drsný a tvrdý, zkoušky a upozornění jsou stále citelnější, zničeho nic se objevují zhoubná onemocnění a nešťastné náhody se smutným koncem.

Pokud člověk ani tak nic nepochopí, může se ocitnout tváří v tvář smrti.

Věnujte pozornost znamením, která vám život posílá a poslouchejte vlastní intuici. Až budete žít v harmonii s vlastním životem, bude všechno jak má být.

V ten moment zjistíte, že veškeré kouzlo spočíva v naslouchání svého nitra, když k Vám promlouvá.

A proto nebuďme zaslepený, jelikož to první je vždy správné, než do toho všeho vložíme rozum a zaběhnuté konvence.

Naslouchejme hlasu svého srdce a duše, ať mají šanci si společně zaspívat píseň lásky a světla.

 

Zdroj:www.svetlotveduse.com