Novinky

"VYČERPÁNÍ" NADLEDVIN

"VYČERPÁNÍ" dřeně NADLEDVIN stresem Autonomní (vegetativní) nervový systém řídí vůlí neovlivňované tělesné funkce. Dělí se na sympatický nervový systém (který zrychluje srdeční frekvenci, zvyšuje krevní tlak, rozšiřuje průdušky a zornice, zpomaluje činnost trávicího ústrojí atd.) a parasympatický...
Celý článek

BERU SI SVOU SÍLU ZPĚT

Tak nějak vypadá můj každodenní záměr, kdy ruším v sobě všechny negativní programy, které moje mysl napříč všemi časy a dimenzemi vytvořila. Mojí největší lekcí v tomto životě bylo skutečně uvěřit tomu, že ve své podstatě jsem nevinná. Velkou část mého života v minulosti na mě lidé vrhali své stíny...
Celý článek

12 základních duchovních pravidel

Umění mistrovství. Všechny životní lekce jsou zaměřeny na zvládnutí situací uvnitř sebe sama. Lekce přijetí není o přijetí lidí kolem, ale o přijetí sebe sama. Dosažení mistrovství znamená, že pokud zpracujeme konkrétní atribut, přestane pro náš život přinášet problém. Rozdíl po zvládnutí lekce...
Celý článek

Uvolnění - Relaxace

Aby se mohl plně projevit účinek relaxace, je nutné se naučit správně se uvolňovat- relaxovat. Naučíme se pár cviku, popíšeme některé polohy a techniky sloužící k relaxaci. Některé techniky uvolňují celé tělo a umožňují také duševní uvolnění, jiné jsou zaměřeny jen na dané části těla. Po určité...
Celý článek

"Nejdůležitější odříkání je odříkání vnitřní"

"Jestliže se vnitřně nezřekneš, zůstanou tvé snahy při vnějším odříkání bezúspěšné. Vzdej se především svých špatných vlastností a odstraň ze své vnitřní cesty kameny ega, hněvu, žádosti a zášti." I koncentrační a meditační cvičení jsou v tomto systému rozčleněna do jednotlivých dílů, stejně jako...
Celý článek

Věřit si, znamená mnoho

Sebevědomí je slovo odvozené od slova vědomí sebe sama. Sebevědomá žena zná sebe samu, protože její vědomí spočívá v jejím těle.Od malička jsme programováni k tomu, abychom naše vědomí zaměstnali tak, že jej budeme soustředit mimo naše tělo. To znamená, že pokud vědomí zaměstnáme...
Celý článek

VÝZNAM BAREV

 Každá barva má vliv na naši psychiku, má svou jedinečnou vibraci, která promítá do našeho podvědomí emoce a nálady, jaké vyzařuje. Pomocí barev se můžeme uklidňovat, nabíjet energii, vylepšovat soustředění, zlepšit komunikaci a podvědomě vyjádřit své pocity. ČERVENÁ - barva první kořenové...
Celý článek

Hledání

Jeden žák neustále experimentoval s nejrůznějšími způsoby osvobození, těmi i oněmi metodami rozvoje sebe samého, technikami duchovního zdokonalování. Tak ubíhaly roky a on stále tápal. Učitel už mu jednou řekl: "Na to, abys vyzkoušel všechny techniky, metody a cesty, bys potřeboval sto životů....
Celý článek

Cesta

 Život se stále bezmyšlenkovitě opakuje - dokud si to neuvědomíš, bude se opakovat pořád dokola. Proto mu buddhisté říkají kolo života a smrti - kolo času. Celý život je kruh: po zrození následuje smrt, po smrti následuje zrození; po lásce přichází nenávist, po nenávisti láska; po úspěchu...
Celý článek

Poznání

Jakmile poznání dosáhne jistého stupně, nikdo a nic tě nemůže zachránit před pádem do prázdnoty - do sebe. Budeš se ze začátku cítit zcela osaměle, nebudeš mít žádnou motivaci, naději a směr, jak pokračovat dál. Doslova se ti zhroutí dosavadní svět i to, v co jsi bláznivě věřil. Vztahy s ostatními...
Celý článek