Dědictví Atlantidy

 

Jeshua skrze Pamelu Kribbe

Drazí přátelé,

Já JSEM Jeshua. Stojím před vámi a posílám vám svoji energii a lásku. Rád bych vás v těchto náročných časech podpořil.

Tento čas přeměny na Zemi přináší mnoho starých věcí na povrch. Staré energie se vynořují z časů, které již dávno pominuly, z časů, ve kterých jste byli inkarnováni a žili životy, ve kterých jste mnohé zakoušeli.

Rád bych dnes hovořil o těchto starých časech a přivedl vás k hlubšímu pochopení vás samých, těch, kterými jste tady-a-teď. Vy jste staré, prastaré bytosti, které uvnitř nesou velmi mnoho zkušeností. Vykonali jste dlouhé cesty skrze čas a prostor a nejen na planetě Zemi.

Dovolte mi prosím vzít vás zpět k počátku. Nikdy neexistoval začátek, ale za účelem tohoto příběhu mluvím o počátku v čase, neboť existoval výchozí bod k rozsáhlému cyklu životů, ve kterých se nyní ocitáte.

Beru vás zpět k času vašeho zrození jako individuální duše, jako oddělené „Já“. „Já“, které je vám známo nyní, bylo celkem novým jevem ve vesmíru. Být odděleným a individuálním, vám umožnilo shromáždit velké množství zkušeností, a ano také iluzí. To ovšem toto zrození nečiní méně hodnotné. JE to právě v bytí „Já“, v tom, být oddělen od celku a zažívat iluze, které s tím souvisí, abyste mohli objevit to, co není. Můžete objevit iluzi a prožít ji skrz naskrz. Zpočátku tohle nebylo možné. Zpočátku zde bylo Jedno a nic mimo to, jako neoddělitelný oceán lásky a jednoty. Nyní se odtud pokuste prožít strach a nevědomost!

V tom, že jste zranitelní a máte sklony k iluzím, sbíráte ohromné množství zkušeností, které vám umožňují skutečně pochopit, co znamená jednota, co znamená láska na úrovni prožitku. Pochopíte, co je láska, ne jako abstraktní pojem, ale jako žijící, tvořivá síla, která vás posunuje a naplňuje vaše srdce a ducha hlubokou radostí a uspokojením. Tohle je konečný cíl vaší cesty, Příchod domů, po kterém toužíte: být Bohem-jímž-jste, prožívat jednotu jako „Já“. Neměli byste se chtít vzdát svého „Já“. Protože právě skrze spojení vašeho Já s celkem, zažíváte nejhlubší radost a tak můžete přidat svůj vlastní energetický otisk do celku tvoření. Bůh-jímž-jste přidává něco nového a vzácného do tvoření.

Žádám vás, abyste šli zpět v čase, kdy toto „bytí Já“ nabylo tvar poprvé. Zpět, kdy jste byli nebo byli stvořeni jako andělé. Dokážete pocítit tuto něhu a nevinnost původní energie, tohoto vzdáleného počátku, ve kterém jste byli poprvé „zformováni“, poznali „formu“? Najednou jste byli „vy“, odlišní a oddělení od druhých kolem vás a zakoušeli zázrak toho, být individualitou. Stále jste byli velmi blízko zdroji božského světla, byli naplněni láskou a přetékali radostí a tvořivostí. Existovala ve vás neskutečná touha zakoušet, poznat, cítit a tvořit. Prosím, běžte na chvíli do tohoto momentu a zjistěte, zda cítíte, že je pravda: že jste ve své nejhlubší části andělem…

Nyní učiním velký skok v čase, neboť dokážu poskytnout pouze hrubý náčrt této obsáhlé historie. Vezmu váz k počátku planety Země. Byli jste u toho, jste starší, než je existence Země jako fyzické planety. Vaše zrození jako původního vědomí-Já, leží mnohem dál, než je vznik Země.

Nyní si představte, že jste se na vývoji života na Zemi podíleli. Život na Zemi se pomalu vyvíjel skrze přítomnost materiálních prvků, které nabízely širší paletu možností pro inkarnování vědomí v materiálních formách a tělech: minerálů, rostlin, a později zvířat. A vy jste byli v tomto procesu tvoření hluboce zapojeni. Jak?

Byli jste andělé a dévové (bytosti, které pracovaly na éterické úrovni, tj. blíže k fyzickému světu než andělé), kteří podporovali a pečovali o rostlinnou říši, kteří důvěrně znali „síť života“ na Zemi a hluboce o ni pečovali. Stejně tak jste poskytovali lásku, péči a éterickou výživu živočišným formám života.

Vzpomínky uvnitř vás na „ráj“ či Rajskou Zahradu, na dokonale vyváženou přírodu, na které jste se podíleli jako ošetřovatelé a ochránci života, pramení z tohoto prastarého věku. Tehdy jste se ještě neinkarnovali, ale vznášeli se mezi éterickou a fyzickou říší. Byli jste andělé na hranici zrození do hmoty.

Vzpomeňte si na nevinnost tohoto věku, vzpomeňte si, jaké to bylo být tímto andělsko-dévovským vědomím a jak vroucně jste milovali Zemi a všechny projevy života na ní. Pociťte dětskou stránku vašeho vědomí tenkrát. Byli jste jako děti hrající si v ráji, vždy jste měli náladu na dobrodružství, žertování, smích, na prožívání radosti ze svobodného vyjadřování sebe sama v bezpečném prostředí. Navzdory své hravosti jste měli obrovskou úctu k vůdčím zákonům života a ani by vás nenapadlo zacházet s životními formami s ničím nižším než s hlubokou laskavostí a respektem.

A tak jste byli v určitém smyslu rodiči života na Zemi. To vysvětluje, proč můžete být zcela šokováni narušováním přírody moderními technologiemi a všeobecným zneužíváním přírodních sil. Proč vás to tolik zneklidňuje? To je proto, že jste pečovali a živili tyto energie od samotného začátku. Jste ze své podstaty spojeni s těmito energiemi, se Zemí a s jejími mnohými životními formami jako rodič ke svému dítěti a tvořitel ke svému stvoření. Tenkrát, když jste byli andělé vyživující život Země, nevěděli jste, proč tak činíte. Chovali jste se jako děti, které se cítili být volané k dalšímu dobrodružství, k prožitku nového a nechali jste se vést jednoduše tím, z čeho jste cítili radost a vzrušení. Sázeli jste svoji energii kdekoli, kde byla vítána.

Tak jste pomohli vytvořit ráj na Zemi: nádheru život, hojnost rostlinných a živočišných království, rozmanitost životních forem a jejich nenucený vývoj.
Prosím, uchovejte si na chvíli tento obrázek… vzpomeňte si na to, kdo jste.

I když se to zdá příliš velkolepé, co vám nyní říkám, dovolte sami sobě fantazírovat o tom, že jste toho byli součástí, že jste byli jako andělé přítomni v této Zahradě Života, hraví, nevinní, ochraňující a pečující o život.


Ven z ráje - první Pád do Zkušenosti

Mnoho vývojů na Zemi nastalo během miliónů let, což je těžké popsat v kostce. Avšak v jistém bodě v čase bylo vaše požehnané dobrodružství v Rajské Zahradě narušeno vnějšími vlivy, které mohou být označovány za „špatné“ nebo „temné“. Se Zemí se začaly zaplétat bytosti z jiných dimenzí vesmíru. Jejich záměrem bylo rozšířit moc a vliv nad životem na Zemi. Tato událost, zásah mocných temných energií, které se z vašeho pohledu objevili z ničeho nic, hluboce šokovala vaše andělské-Já. Nebyli jste připraveni. Tohle bylo vaše první setkání se „zlem“ a otřáslo vašim světem od základů. Poprvé jste zažívali, jaké to je necítit se již více bezpečně. Poznali jste „lidské emoce“: strach, šok, hněv, zklamání, žal, pobouření: co to je? Co se to tu děje?!

Pociťte, jak na vás v tomto prvním setkání s temnotou, temnou stranou duality, dopadly stíny. Zvolna se touha po moci, která vás šokovala a děsila, začala zmocňovat i vás samých. Stalo se tak proto, že jste cítili rozhořčení a pobouření vůči útočníkům a chtěli jste se bránit a chránit Zemi proti cizí invazi.

Mluvím o mimozemském vlivu, jisté tak říkajíc rase, na jejímž původu v našem příběhu tolik nezáleží. To na čem záleží, je, že jste částečně přijali energii těchto bytostí a to způsobilo pád. Nemluvím o biblickém Pádu, kde je tato fráze spojována s hříchem a vinou, ale o pádu do zkušenosti, do temnoty, který byl v jistém smyslu „předurčen“, neboť jste byli součástí duálního světa. Tím, že jste byli bytostí „Já a prožívali oddělenost od celku, zrodily se uvnitř vás semínka duality. Součástí logiky tvoření je, že jakmile jednou vstoupíte do duality, budete zkoumat všechny její extrémy.

Jak jste toužili chránit své „teritorium“, sami jste se postupně stali bojovníky toužící po moci. Ve vaší historii následovalo nové období, ve kterém jste uvízli v mnoha galaktických válkách a bojích. Pociťte prosím na chvíli tuto událost, pád z hravé energie andělského dítěte do kruté a zlostné energie galaktického válečníka. Mluvíme o dlouhých obdobích v čase. Může se zdát velkolepé a nevyzpytatelné, že jste tím vším prošli, přesto vás žádám, abyste dovolili své představivosti cestovat na chvíli se mnou.

Uvízli jste v prudké a obrovské bitvě. Část vám známé literatury science fiction tohle vše popisuje a je skutečně inspirována opravdovými událostmi ve vzdálené minulosti. Není to pouhá fikce. Mnohé se skutečně stalo a vy jste do toho byli hluboce zapojeni. Ztratili jste sami sebe v boji o moc a během tohoto stádia vaší historie jste důkladně zakoušeli energii ega.

Mluvil jsem o tom dříve v sérii Pracovník Světa (publikované na těchto stránkách), a nyní chci učinit další obrovský skok a říct vám, jaké bylo další důležité stádium.

Po dlouhém, dlouhém čase, jste začali být bojováním unaveni. Měli jste dost. Začali jste být smutní a unaveni bojováním a do vašich srdcí se vplížil jistý druh stesku po domově. Dlouhou dobu jste byli posedlí válkami a konflikty, kterých jste se účastnili. Iluze moci může mít hypnotický vliv nad nezkušenou a naivní mysl. Byli jste naivní a nezkušení, když jste zakoušeli první pád do temnoty.

Ale  pak v jistém bodě došlo uvnitř vás k probuzení. Nejasná vzpomínka starých časů v Ráji pohnula vaší myslí a srdcem, připomínajíc vám radost a nevinnost, kterou jste kdysi znali. Přáli jste si, abyste se mohli vrátit a neměli již touhu více bojovat. Dalo by se říci, že energie ega se díky jejich plnému prožitku uvnitř vás vyčerpaly. Poznali jste všechny strany bitvy, celou řadu emocí, které se týkaly vyhrávání a ztráty, ovládání a vzdávání se, být vrahem a zavražděným. Vystřízlivěli jste z moci a zjistili, že vám nedává to, co vám slibovala: lásku, štěstí, naplnění. Probudili jste se z hypnotického spánku a toužili jste po něčem novém.

Když jste se povznesli nad energii boje a spojili se s energií srdce, byli jste znovu naivní a „nezkušení“. Byli jste jako děti, které přeskočily zeď do zcela nové země, ve které byli vůdčími silami láska a spojení a nikoli boj a moc. Následovali jste volání své duše a přelezli zeď. Začali jste se znovu setkávat a poznávat se navzájem jako spřízněné duše, členové stejné rodiny. Kdysi jste si společně hráli jako andělé v Rajské Zahradě.

Členové rodiny Pracovníků Světla jsou součástí stejné vlny zrození duší, kteří se znovu shledali a cítili společné volání a sdílené poslání. Věděli jste, že musíte udělat něco, co učiní významný krok k vědomí založenému na srdci, k návratu do Ráje. Cítili jste, že se opět musíte potkat se Zemí tentokrát ovšem jako lidská bytost inkarnovaná v lidském těle, aby zevnitř prožila to, co se kvůli galaktickým válkám a vašemu zneužití moci na Zemi stalo.

Ve vašem boji o moc byla Země vždy ohniskem vaší pozornosti. Mnoho galaktických společností bojovalo o nadvládu Země a negativně ji ovlivnilo. Negativně ovlivnili všechen život na Zemi, i kolektivní duši vyvíjejícího se lidstva. Důvod, proč Země byla tak důležitým terčem pro všechny tyto soupeřící společnosti, se nevysvětluje příliš snadno. Stručně řečeno, Země je východiskem něčeho nového: je to místo, které slučuje mnoho různých dimenzí a realit, a tak představuje rozcestí k budoucnosti. Mnoho, mnoho energií se na Zemi setkává a mísí - uvnitř rostlinné, zvířecí a zvláště pak v říši lidí. To je velmi neobyčejné. Když mohou tyto energie společně mírumilovně koexistovat, způsobují obrovskou explozi světla skrze vesmír. Proto Země hraje klíčovou roli a proto byla v centru obrovských Bitev.

Vy jste kdysi byli součástí této bitvy jako provinilci a snažili jste se manipulovat život a vědomí na Zemi skutečně agresivními způsoby. To ublížilo vývoji lidské bytosti. Lidstvo bylo tehdy v dětském stádiu, ve „stádiu nevinnosti“. Lidstvo bylo „obydleno“ dušemi, které byli z jiné vlny zrození, než jste vy. V sérii Pracovníka Světla je nazýváme Pozemskými dušemi“. Byla to skupina duší, která byla mladší než vy, která se chtěla na Zemi brzy projevit a musela se vypořádat s vnějšími mimozemskými manipulacemi, které zúžili jejich schopnosti lidského bytí. Mimozemské síly projektovaly energie strachu a méněcennosti do otevřeného mladého vědomí člověka. To jim umožnilo získat nad lidmi moc.

Nyní se vrátím k vašemu rozhodnutí inkarnovat se na Zemi jako lidské bytosti. Měli jste dva motivy. První byl ten, že jste cítili, že jste připraveni na vnitřní změnu a transformaci. Chtěli jste propustit postoj egoistického bojování a růst k jinému způsobu „bytí“. Nevěděli jste přesně, co to znamená; nemohli jste to zcela uchopit, ale cítili jste, že inkarnování na Zemi vám může nabídnout správné výzvy a možnosti, které potřebujete.

Druhým motivem bylo to, že jste věděli, že musíte nahradit věci, které se na Zemi udály částečně díky vašemu konání. Nějak jste cítili, že jste měli původně hluboké pouto se Zemí založené na lásce a vzájemné úctě a to bylo poškozeno, když jste se nechali zaplést do války a bitvy právě kvůli této Zemi. Dva extrémy vás samých, andělského-dítěte a zatvrzelého bojovníka, se potřebovaly znovu sejít a transformovat a jaké místo by bylo pro to vhodnější než Země? Cítili jste hluboké spojení s touto planetou a stejně tak jste cítili „karmický závazek“ zlepšit podmínky na Zemi. Přáli jste si změnit a pozvednout stav vědomí na Zemi. A tak jste se stali „Pracovníky Světla“.

Inkarnovali jste se na Zemi v čase Atlantidy.


Atlantida - druhý Pád do Zkušenosti

Atlantida byla civilizace, která leží mnohem dál v čase, než je důvěrně známá historická éra. Atlantida postupně vznikla před zhruba 100.000 lety a skončila před asi 10.000 lety. První počátky dokonce předchází 100.000 let. Atlantida se postupně vyvíjela, když mimozemské rasy začaly „napadat“ Zemi tím, že se skutečně inkarnovali do lidských těl. Tyto duše měly obecně vysoký stupeň mentálního vývoje. V té době byla společnost a společenství na Zemi velkou měrou vytvořeny z Pozemských duší a existovaly, jak je nazýváte, jako „primitivní společnosti“.

Ještě před Atlantidou existovalo mnoho mimozemských vlivů na Zemi z galaktických říší, které na ni různými způsoby posílaly myšlenkové formy. Myšlenkové formy jsou energie, které se spojují s lidmi na éterické či aurické úrovni a tak ovlivňují jejich myšlenky a emoce. Tohle se děje nepřetržitě jak přijímáte myšlenky a přesvědčení z vaší výchovy a společnosti. Tohle vás obklopuje jako infekční síť. Může se tak ovšem dít i z „astrálních úrovní“, jež vás obklopují. Myšlenkové formy projektované na vás galaktickými válečníky byly obecně kontrolní a manipulativní, ale vždy taktéž existovaly vlivy světla a jemnosti. Byl to člověk sám, kdo rozhodl, co připustí a co ne. V jisté chvíli si galaktická společenství přála mít hlubší vliv na Zemi a naskytla se jim možnost skutečně obývat lidská těla -zkrátka inkarnovat se na Zemi. Duch či Život pro ně tuto možnost zpřístupnil, neboť odpovídala jejich vnitřní cestě vývoje. Vy jste byli jedním z těchto společenství. Ve vaší duchovní literatuře, jsou tito lidé, kteří pochází z galaktických říší, často označováni jako „hvězdní lidé“ či „hvězdná semínka“.

Atlantida byla výsledkem směsi sbíhajících se domorodých společenství Země a přílivu duší pocházejících „z vnějšku“. Vy, vlna duší Pracovníků Světla, jste se inkarnovali na Zemi, neboť jste si přáli přinést změnu a pokrok a také proto, že jste chtěli vy sami růst z vědomí založeného na egu k vědomí založenému na srdci.

Když jste dorazili, nejdříve jste se cítili uvnitř fyzických lidských těl velmi nemotorně a nepříjemně. Žití v tak husté fyzické hmotě vám dalo pocit útisku a uvěznění, protože jste byli zvyklí na mnohem tekutější a proměnlivá těla, které vládly mnohem větší duševní silou. Ve vyšších (méně hmotných či hustých) frekvencích či dimenzích vaše duše měla mnohem větší přímý vliv na hmotné prostředí. Tím, že jste na těchto úrovních na něco jednoduše pomysleli nebo jste něco chtěli, jste to vytvořili či přitáhli ihned k sobě. Vaše mysl byla zvyklá na mnohem rychlejší tvoření, než bylo možné na Zemi. Dalo by se říci, že reakce času na Zemi je mnohem pomalejší. A tak když jste zde byli poprvé, měli jste pocit jakéhosi uzamčení v pevném a nepoddajném těle a cítili jste se nejistě, neboť to, po čem jste toužili a o co jste usilovali, se tak jednoduše nezhmotňovalo a váš vliv na váš život a okolnosti se zdál být velmi omezující.

Takže, když jste sem vstoupili, byli jste zmatení. Zároveň jste měli vysoce vycvičené mentální schopnosti, které se vyvinuly během vašich předchozích galaktických životů. Vyslat myšlenkové formy a projektovat je na ostatní žijící bytosti vyžadovalo vaši vlastní duševní sílu. Vaše mysl byla jako sada ostrých nožů, která měla dokázat jejich skutečnou hodnotu ve zcela odlišných prostředích. Vaše vycvičené mentální schopnosti byly starého ražení a kvůli pocitu odcizení a útisku, který jste zakoušeli na Zemi, jste se instinktivně pokoušeli najít svoji cestu používáním těchto starých znalostí. A tak jste začali na Zemi používat vaši mentální sílu. Původně bylo vašim záměrem spojit se s Pozemskou realitou ze srdce. Předtím, než jste se inkarnovali, jste věděli, že navzdory vašim ohromným analytickým a psychickým silám leží základy vašeho srdce ladem a potřebují osít, potřebují malé semínka světla. Tohle jste však „zapomněli“ a když jste se vrhli do pozemské reality, vaše vědomí se zahalilo.

Na Zemi jste se museli vypořádat s Pozemskými dušemi, které zde žily jako lidské bytosti a vy jste jim příliš nerozuměli. Mysleli jste si, že jsou to instinktivní a barbarské bytosti. Nechápali jste jejich přímý a spontánní způsob vyjadřování emocí. Byli ve vašich očích primitivní, byli více naladěni na své emoce a instinkty než na svou mysl. Vy jste měli schopnosti a dary, které byly jiné, než byly přirozené dispozice lidí na Zemi.

I když jste se dokonce často rodili a byli vychováváni jako jejich děti (když jste se narodili rodičům Pozemských duší) postupně se mezi vámi a jimi vyvinul sociální předěl. Díky vašim vyšším mentálním schopnostem jste vyvinuli technologie, které nebyli dříve známé. Tohle vše se stalo pomalu a přirozeně. Mluvíme o tisících, dokonce desetitisících let v čase.

Bez toho aniž bychom šli do detailů tohoto procesu, žádám vás, abyste pocítili podstatu toho, co se zde odehrávalo. Dokážete si představit, že jste toho byli součástí? Dokážete si představit, jaké to muselo být skončit někde, kde jste se necítili skutečně doma a vědět, že: je zde něco, proč jsem sem přišel, ale nevím, co to je…? Moment, mám jisté schopnosti a síly….to mě odlišuje od mnoha ostatních v mém prostředí….Budu používat tyto talenty, abych prosadil sám sebe. Poznáváte tento druh hrdosti a ctižádosti uvnitř vás? Vzpomínáte si, že byly vaše? Tohle je typická energie Atlantidy.

Postupně vznikla na Zemi civilizace, která přinesla neslýchaný vývoj technologií, které ovlivnily všechny části vaší společnosti. Rád bych řekl něco málo o druhu technologie, která se v Atlantidě vyvinula. To, na co jste si vy „hvězdní lidé“ stále jasně pamatovali, navzdory závoji zapomnění, bylo to, že jste dokázali ovlivnit hmotnou realitu tím, že jste používali sílu mysli, konkrétně třetí oko. Třetí oko je energetické centrum (čakra) intuice a duševního uvědomění a je umístěno za vašima fyzickýma očima.

Moc třetího oka vám byla v těchto prvních inkarnacích důvěrně známá jako druhá přirozenost vaší duše. Věděli jste „jak funguje“. Věděli jste, že hmota (fyzická realita) má formu vědomí, a že je vědomím v určitém stavu bytí. Skrze tyto základní pohledy do jednoty vědomí a hmoty jste mohli ovlivnit a tvořit hmotu tím, že jste učinili vnitřní kontakt s tímto vědomím v kuse hmoty. Takto jste mohli doslova pohybovat hmotou a manipulovat s ní myslí. Znali jste tajemství, které bylo v novějších dobách zapomenuto.

V současnosti vidíte hmotu (fyzickou realitu) oddělenou od vědomí (mysli). Ovlivněni moderní vědou jste zapomněli, že všechny bytosti jsou oduševněné: vše má nějakou formu vědomí, s kterým se můžete spojit a spolupracovat tvořivým způsobem. V těchto starých časech vám bylo toto poznání zcela jasné. Ale během Atlantidy, kdy vaše srdeční centrum nebylo plně probuzeno, bylo vaše třetí oko řízeno převážně centrem vůle či ega (solar plexus či třetí čakra). Stáli jste před vstupem do nové vnitřní reality, reality vědomí založené na srdci, ale kvůli šoku z  ponoření do husté reality Země, se vaše něžné a svěží inspirace dočasně ztratily. Dovolili jste sami sobě sejít z cesty přehnaným používáním vůle smíšené s mocí třetího oka. Toužili jste učinit věci lepšími v širším měřítku („světelná práce“), ale činili jste tak sobeckou cestou s autoritativním postojem k Pozemským duším a přírodě.

V rozkvětu Atlantidy bylo mnoho možností a technologie byly vysoce rozvinuté, v některých oblastech dokonce rozvinutější než vaše současné technologie, protože síla telepatie a duševní manipulace byla mnohem lépe využívána a pochopena.
Mohla se uskutečnit okamžitá, telepatická komunikace mezi různými osobami na velkou vzdálenost. Bylo možné vědomě opustit svoje tělo a cestovat kolem. Komunikace s mimozemskými civilizacemi byla uskutečňována a pěstována.

Během Atlantidy bylo možné mnohé, ale stejně tak se mnohé zvrtlo. Všeobecně zde existoval předěl mezi politicko-spirituální elitou a „obyčejnými lidmi“, které tvořili převážně Pozemské duše. Bylo na ně nahlíženo jako na nižší bytosti, na prostředky k dosažení cíle a skutečně byli používáni pro genetické experimenty, jež byli součástí Atlantidských ambic k manipulaci života na biologické úrovni pro vytvoření mnohem lepších životních forem.

Pozitivní stránka během věku Atlantidské společnosti byla rovnost mužů a žen. Mocenský boj mužů a žen, ve kterém byly ženy během poslední fáze obrovsky utlačované, nebyl součástí Atlantidy. Ženská energie byla plně respektována, zvláště proto, že je přímo spojena se silou třetího oka (intuicí, jasnovidectvím, spirituální silou).

Nyní bych vás rád vzal do pádu Atlantidy. Byly zde v činnosti energie, s kterými se stále ještě snažíte vyrovnat. Byli jste hluboce zapojeni do toho, co se v tomto stádiu zvrtlo.
V Atlantidě jste žili z center vůle a třetího oka. Vaše srdeční energie se značně neotevřela. V jistém bodě jste se zamilovali do možností vaší vlastní technologie a do ambic tvoření lepších životních forem. Používali jste genetické inženýrství a experimentovali jste s několika životními formami a nebyli jste schopni pochopit, pocítit, že jste tímto k Životu uctiví. Ti, na kterých jste experimentovali, nemohli spoléhat na vaši empatii a soucit.

Energie přítomná v tomto stádiu zvrhlosti v Atlantidské civilizaci se ve 20. století vrátila jako Nacistický režim v Německu. Kruté experimenty a obecný postoj klinického chladu k „nižším životním formám“ byly podstatnou částí tohoto režimu. Nedostatek soucitu a empatie vyjadřované vůči spáchanému, nedostatek citu a mechanický způsob „zacházení“ s oběťmi byl podobný postoji v Atlantidě. Nyní vás to zaplňuje pocitem zděšení. V existencích, které přišly po Atlantidě, jste viděli a cítili druhou stranu toho všeho, stranu oběti.

Během Atlantidy jste však byli provinilci. Je to místo, z kterého vyplynula určitá „karma“. Atlantida je klíčem k vašim „životům provinilců“, k vaší temné stránce. Když vám tohle říkám, nechci, abyste se cítili zahanbení či vinní, vůbec ne. My všichni jsme součástí této historie, nabírajíce na sebe různé role a převleky, a to znamená být v dualitě. Je to o prožívání a hraní všech možných rolí od nejsvětlejší až po tu nejtemnější. Když sami sobě dovolíte poznat svoji temnou stránku, když dokážete přijmout, že jste taktéž hráli roli provinilce, budete mnohem vyváženější, svobodnější a radostnější. To je důvod, proč vám tohle všechno vyprávím.
Svého času technologický vývoj, který jste vy - a další skupiny duší - následovali, měl obrovský dopad na přírodu a ekologický systém Země byl narušen. Pád Atlantidy neodehrál najednou. Bylo mnoho varujících znamení - volání přírody - ale, když nebylo na tato volání dbáno, objevilo se enormní množství přírodních katastrof, jejichž prostřednictvím byla Atlantidská civilizace zaplavena a zničena.

Jak vás to ovlivnilo na vnitřní úrovni? Byl to šokující zážitek, traumatický zážitek; byl to další Pád, druhý Pád do hluboké Zkušenosti.

Během vašich inkarnací na Zemi jste časem ztratili spojení s energií srdce, kterého jste měli dosáhnout. Silněji než kdy dřív jste si po pádu Atlantidy uvědomili, že pravdu nebylo možné nalézt ovládáním života, i když se zdál být tento úmysl vznešený. Začali jste tedy otevírat tichému hlasu svého srdce, který vám říká, že existuje moudrost, která pracuje skrze samotný Život, jenž nepotřebuje žádné řízení či kontrolu. V samotném proudu života, v proudu srdce a pocitů existuje moudrost, na kterou se můžete naladit či se s ní sladit tím, že jí nasloucháte a odevzdáte se jí. Není to moudrost vytvořená hlavou či vůlí, je to moudrost, která vpouští vyšší perspektivu, hlas lásky.

Pomalu jste uvnitř sebe začali pociťovat toto mystické poznání, které je doprovázeno pocitem pokory a odevzdání se. Dokonce ani pak ještě nedozrál čas pro radostné probuzení energií srdce. Během Atlantidy na vás padl stín, stín, který negativně ovlivňoval druhé bytosti. Jeho účinky jste měly hluboce pocítit a prožít předtím, než mohlo přijít probuzení.

Znovu udělám další velký skok v této staré historii a vezmu vás do chvíle, kdy jste se vrátili na Zemi po tom, co Atlantida zmizela, po tom, co byla vyplavena vlnami oceánu. Znovu jste se inkarnovali v lidských tělech, vzpomínka na Atlantidu skrytá hluboko uvnitř vaší paměti duše byla svázána pocitem zahanbení a sebe-pochybování. Pád Atlantidy vás ohromil a zmátl, ale taktéž otevřel trochu šířeji vaše srdce.

Jak obrovský vývoj se konal v tak ohromném měřítku času!


Zavržení Pracovníka Světla - třetí Pád do Zkušenosti

Druhý důležitý cyklus začal s příchodem Kristovské energie na Zemi, nejviditelněji reprezentovanou mnou. Mnoho z vás bylo kolem toho času přítomno. Několik století před mým zrozením jste se začali znovu inkarnovat ve velkých počtech. Hlas vašeho srdce vás vábil a volal. Cítili jste, „že tu máte být“, že pro vás nadešel čas učinit další krok na vaší spirituální cestě, která je tolik spjatá se Zemí.

Příchod Kristovské energie, můj příchod na Zemi byl částečně připraven díky vám. Nemohl bych přijít bez přítomnosti vrstvy energie na Zemi, která mě přijala, takříkajíc „zachytila“. Vaše energie poskytla kanál, skrze který jsem mohl zakotvovat Kristovskou energii na Zemi. Bylo to skutečně společné úsilí. Vaše srdce se mi otevřela, otevřela se tomu, co jsem představoval. V té době jste byli částí lidstva, která byla nejotevřenější k tomu, přijímat lásku a moudrost ze srdce.

Uvnitř vás vyvstala jistá pokora v tom nejlepším smyslu slova: vzdání se ne-vědění, vzdání se tomu, nechtít kontrolovat či „řídit“ věci a ryzí otevřenost něčemu novému, něčemu, co stojí odděleně od moci a kontroly, něčemu jinému. A díky této víře a otevřenosti ve vašich srdcích jste mě mohli přijmout.

Byl jsem jako světelný paprsek dopadající na Zemi, připomínajíce těm, kdo byli připraveni jejich andělskou povahu, jejich božské jádro. Byli jste mnou pohnuti, tím, co jsem vyjadřoval a vyzařoval z mého vnitřního jádra a od té chvíle vás Kristovská energie hluboce ovlivnila, v oněch časech kolem Krista, v životech po něm až do dneška. Ve všech těchto životech jste se pokoušeli přinést Kristovskou energii dolů na Zemi, šířit ji skrze učení a léčení v různých podobách. Byli jste inspirovanými a nadšenými Pracovníky Světla, kteří tvrdě pracovali, aby přinesli větší spravedlnost, upřímnost a lásku na tuto planetu.

V této době, v době probuzení Kristovské energie jste byli těmi, kdo odporovali náboženstvím, které byly příliš pevně organizované - autoritářským způsobům podrobování si lidí. Bojovali jste za svobodu, emancipaci ženské energie, za hodnoty založené na srdci v době, která si toho byla ještě stále stěží vědoma. V minulých dvou tisících letech jste byli bojovníky za svobodu a byli jste za to odmítání a pronásledování. Byli jste trestáni a mučeni za to, kým jste byli a často končili na pranýři či popravišti. Z této části historie si nesete mnoho emocionálního trauma.

V boji a odporu, se kterými jste se setkali, pracovala Atlantidská (galaktická) karma. Role se nyní obrátily. Stali jste se oběťmi a prošli skrze hloubky osamění, strachu a zoufalství. Důvěrně jste se seznámili s hlubokou emocionální bolestí z odmítnutí. To byl váš třetí Pád, třetí Pád do Zkušenosti, ten, který vás přivedl k jádru vašeho poslání: k pochopení jednoty ležící na pozadí Světla i Temnoty, k vědomosti, co skutečně znamená Láska. Tento třetí Pád vás vedl k současnosti, k tomu, kdo jste nyní.

Dnes, na pokraji nového cyklu, v těchto časech transformace, jste skutečně otevřeni významu Kristovské energie. Ve vašem srdci klíčí moudrost, která přijímá a přeměňuje protiklady a rozpoznává božský proud ve všech různých projevech. Vaše láska není jen abstraktním poznáním, ale skutečným, čistým a ryzím proudem vašeho srdce, který oslovuje druhé a Zemi. Nyní poznáváte sami sebe v tvářích druhých, ať už jsou „světlé“ či „tmavé“, bohaté či chudé, Pracovníci Světla či Pozemské duše, lidi, zvířata nebo rostliny. Láska vložená v Kristovském vědomí překonává rozdíl mezi protiklady a dává vám zjevný pocit propojenosti všeho, co jest.

Jako andělé jste kdysi strážili ráj na Zemi. Sami jste se odřízli z tohoto stavu nevinnosti, když jste se ponořili do tance moci s energiemi, které vám chtěly tento ráj ukrást. Kvůli tomu jste opustili spirituální říši a inkarnovali se hlouběji do hmotné reality formy a iluze. Z anděla jste se stali válečníkem. Když jste se inkarnovali na Zemi a zažívali, jaké to je být člověkem, byli jste znovu pokoušeni touhou kontrolovat, a to vedlo k pádu Atlantidy a vás jako válečníků. Vrátili jste se znovu na Zemi, abyste prožili stinnou stránku této mocenské hry a pocítili jaké to je stát se obětí agrese a násilí. Následky této druhé části cyklu jsou ve vás stále jasně přítomny ve vašich prožitcích a vy všichni tvrdě pracujete na tom, abyste toto trauma z odmítnutí uvnitř sebe překonali. Tímto završujete celý cyklus až k bodu, kde začal. Vracíte se zpět ke své opravdové povaze anděla, nyní však k plně inkarnovanému andělu se skutečným a živým poznáním extrémů světla a temnoty, lásky a strachu. Jste moudří a soucitní andělé, lidští andělé.

Mám k vám velkou úctu, neboť jste vykonali neuvěřitelnou cestu. Stojím nyní před vámi jako vám rovný. Jsem zde jako učitel a průvodce, ale stejně tak jako bratr a přítel. Rád bych vám nabídl svou lásku a přátelství nejen v abstraktním podání, ale jako hmatatelnou energii přátelství a pochopení. Vím, kdo jste. Nyní sami sebe poznáváte v mé tváři.

Jste na konci významného cyklu času, ve kterém jste prošli skrze mnohé zkušenosti. Dnes jsem chtěl mluvit o Atlantidě, abyste poznali energie, které jste v ní zakotvili a pomohlo vám to dostat se do stavu míru a celistvosti se sebou samými. Atlantidská energie je energií velké mentální síly kombinované se zřetelnou pýchou a arogancí. Odvažte se rozpoznat tyto „temné energie“ uvnitř sebe a odvažte se přijmout to, že jste je kdysi zakoušeli a žili. Pociťte, že jste byli provinilci a pachatelé stejně jako oběti. Dovolte tomuto faktu vstoupit do vašeho vědomí a otevřít bránu k hlubší moudrosti, kterou ve vašem životě můžete přijmout: moudrosti bez jakéhokoli hodnocení. Když si budete vědomi své temné stránky, propustíte hodnocení druhých, zda jsou dobří či špatní, a dokonce i hodnocení sebe sama. Všechny důvody pro posuzování odpadnou. Hodnocení uvolňuje cestu pro pochopení a soucit. Pak začínáte skutečně chápat, co je láska, co znamená „světelná práce“. Pojem „světelná práce“ ve skutečnosti mylně nabízí, že je to nějaký druh boje mezi světlem a temnotou a že pouze Pracovník Světla je schopen rozpoznat světlo lásky a vědomí ve všem, co jest, dokonce i když se to skrývá za maskami nenávisti a agrese.

Aurelia

překlad:
Denisa Vaňková
Stále jste často pokoušeni soudit realitu Země, například na poli politiky či způsobů, jak lidé zacházejí s životním prostředím. Je snadné říci, že je to všechno špatné a cítit se na Zemi jako cizinec, odcizený a bez domova. Pokuste se v takových chvílích učinit kontakt s energií provinilce uvnitř vás. Umožněte přístup Atlantidské energii, která je stále přítomna ve vaší paměti duše, a pociťte, že jste takoví byli také, a dokonce to bylo tak v pořádku. Všechny vaše „pády do zkušeností“ vám nakonec pomohly dokončit cyklus a otevřít své srdce podstatě Božského díla: lásce, tvořivosti, nevinnosti. Vy, kdo jste prožili všechny extrémy temnoty a světla, jste po celou svou cestu nebyli ničím jiným než nevinným dítětem z ráje, které vyrazilo s duchem upřímnosti, ohromnou zvědavostí a nadšením pro život. Na této cestě jste se mohli učit pouze z prožívání. Nemohli jste se vyhnout „pádům ze zkušeností“, neboť znamenaly dosažení něčeho nového a více naplňujícího. Podstatou vaší cesty je, že dosahujete moudrosti skrze prožitek. Proto si prosím uvědomte a ctěte odvahu tohoto dítěte-anděla, kterým jste byli. Představte si jeho vitalitu, odvahu a vytrvalost v pouštění se do neznáma a pak pociťte vaši vlastní nevinnost, dokonce i ve vaší temné stránce.

Žádám vás, abyste respektovali sami sebe, včetně své temné stránky. Pociťte na chvíli sílu a vědomí Atlantidské energie. Existuje zde také její pozitivní stránka. Byli jste v mnoha ohledech nadaní. Pozvěte tuto energii dovnitř, tady a teď. Dovolte pocítit, jak se k vám vrací sebeúcta a sebeovládání, a odpusťte sami sobě zvěrstva, která jste v minulosti napáchali. Ano, způsobili jste druhým bolest, byli jste tehdy provinilci… ale stejně tak pociťte, jak jste toho hluboce litovali a jak moc jste se nyní otevřeli ryzí úctě pro vše živé. Když odpustíte sami sobě, otevřete se radosti z propuštění posuzování. Vidíte, tohle je následek: když přijmete svou temnou stránku a budete schopni odpustit si, nebudete již muset soudit ani sebe ani ostatní. Pro vaši duši je to skutečné potěšení…

Tak často se trápíte svými hodnoceními. Říkáte sami sobě, že je stále mnohé, co jste ještě nevykonali. Dnes vás žádám, abyste se podívali zpět a spatřili, co jste již vykonali. Buďte si vědomi hloubky své cesty skrze tento významný cyklus času. A nevzhlížejte ke mně již více jako k mistrovi. Já jsem už tuto roli naplnil před dvěma tisíci lety, ale ten čas je pryč. Vy jste Kristem nové éry, vy přinesete mír do světa duality a polarity tím, že vyzařujete mír, který leží ve vašich vlastních srdcích. Pociťte, jak jste na tuto roli připraveni a dovolte mi nabídnout vám podporu a povzbuzení jako váš přítel a bratr. Jsme jedno.

Zdroj:© Pamela Kribbe 2006
www.jeshua.net